Πύργος: Εξελίξεις στο Λιμενικό Ταμείο. Ακυρώνεται η τοποθέτηση Καραγιάννη στη θέση του προέδρου.

24 Ιουλίου - 19:32 Τοπικά

Εξελίξεις αναμένονται στο Λιμενικό ταμείο Πύργου αφου όπως έγινε γνωστό με απόφασή της η αποκεντρωμένη διοίκηση έκανε δεκτές τις προσφυγές των Κων/νου Χρυσικόπουλου , Νικολάου Ψάρρη,   Διονύσιου Κοιλιομενιάτη, του  Δημοτικού Συμβούλου Χαράλαμπου Μιχαλακόπουλου (επικεφαλής της Παράταξης ¨ΑΝΑΓΕΝΕΣΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ) , του Δημοτικού Συμβούλου  Ευστάθιου Καννή (επικεφαλής της παράταξης ¨ΜΠΟΡΟΥΜΕ¨) και Φραγκίσκου Κολόσακα  Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κατακόλου με την οποία ζητούσαν την ακύρωση της τοποθέτησης του Κ. Καραγιάννη ως προεδρου στο Λιμενικό Ταμείο.

Ειδικότερα η απόφαση αναφέρει:  Αποδεχόμαστε (1) την από 13-4-22 (Α.Π 59547/13-4-22) προσφυγή των κ. Κων/νου Χρυσικόπουλου του Νικολάου, Νικολάου Ψάρρη του Ιωάννη & Διονύσιου Κοιλιομενιάτη του Νικολάου, κατοίκων της Κοινότητας Κατακόλου, (2) την από 14-4- 22 (Α.Π 61101/15-4-22) προσφυγή του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χαράλαμπου Μιχαλακόπουλου (επικεφαλής της Παράταξης ¨ΑΝΑΓΕΝΕΣΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ¨) & του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ευστάθιου Καννή (επικεφαλής της παράταξης ¨ΜΠΟΡΟΥΜΕ¨) και (3) την από 13-4-22 (ΑΠ 59555/13-4-22) προσφυγή του κ. Φραγκίσκου Κολόσακα του Οδυσσέα, Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κατακόλου, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Ακυρώνουμε την υπ’ αριθ. 37/22 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου, ως μη νόμιμα ληφθείσα.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ

Περισσότερα Νέα