Πύργος: Στα χέρια του Διονύση Μπέλτσου οι Τεχνικές Υπηρεσίες

24 Ιουλίου - 17:05 Τοπικά

Στα χέρια του Διονύση Μπέλτσου περνούν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πύργου ύστερα από την απόφαση του Γαβρίλη Λιατσή.

Πλέον στις ήδη αρκετές αρμοδιότητες του κου Μπέλτσου προστίθενται ακόμα:

Εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, με τα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων

β) Τμήμα Αυτεπιστασίας – Συντηρήσεων και Αγροτικής Οδοποιίας

γ) Τμήμα Περιβάλλοντος Παρακολούθηση προγραμμάτων χρηματοδότησης μελετών και έργων σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Συμβούλους.

Σχεδιασμός και προγραμματισμός των βασικών έργων υποδομής των τεχνικών έργων της πόλης και της ανάπλασης αυτής με γνώμονα και προοπτική την ανάπτυξη της ως κέντρο ευρύτερου γεωγραφικού χώρου.

Συνεργασία και συντονισμός με αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, ΝΠΙΔ, συλλόγους, ιδιώτες, κατασκευαστές έργων για την ομαλή εκτέλεση έργων στην πόλη έτσι ώστε να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της και παράλληλα να διαφυλάσσονται όπου είναι δυνατόν στοιχεία παράδοσης και να τηρούνται αρχές αισθητικής και κανόνων αρχιτεκτονικής.

Την έγκριση κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και την υπογραφή των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες εγγράφων ή πράξεων.

Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και την προώθηση των προβλημάτων που προκύπτουν σε αυτά.

Τη συνεργασία και το συντονισμό με τους αρμοδίους φορείς. Οργανισμούς ΝΠΙΔ, συλλόγους, κατασκευαστές έργων για την μη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας των Τοπικών Κοινοτήτων .

Υπογραφή των εξής βεβαιώσεων και πιστοποιητικών:

  • Βεβαίωση παραγωγής ιδίων προϊόντων oΒεβαίωση άδειας στρατιωτών oΒεβαίωση παλαιότητας ανορύξεων γεωτρήσεων.
  • Βεβαίωση για την έκδοση αδειών αγροτικών αυτοκινήτων, Υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

Εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Περισσότερα Νέα