Πύργος: Στο κτίριο του παλιού ΟΑΕΕ το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2)

17 Νοεμβρίου - 16:01 Τοπικά

Ενημέρωση σχετικά με τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τη λειτουργία της υπηρεσίας και των εκπαιδευτικών δομών της ΔΥΠΑ στον Πύργο

Η ΔΥΠΑ λειτουργεί σε ιδιόκτητο κτιριακό συγκρότημα στην περιοχή «Λαστέικα» Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Μαθητείας (όπου φοιτούν 105 μαθητές) και Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) (όπου φοιτούν 89 καταρτιζόμενοι).

Στο κτιριακό συγκρότημα ξεκίνησε στις 4/8/2023 έργο ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης, συνολικού προϋπολογισμού 1.795.000 €, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κατά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης και εξυγίανσης των κτιρίων, κατόπιν καθαιρέσεων σαθρών επιχρισμάτων, διαπιστώθηκαν ζητήματα δομικής αρτιότητας κι επιτελεστικότητας βάσει τους σημερινούς κανονισμούς και κρίθηκε σκόπιμη και αναγκαία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΥΠΑ η περαιτέρω διερεύνηση από εξειδικευμένο μελετητή.

Με γνώμονα την προστασία των μαθητών και σπουδαστών, των εργαζομένων και των πολιτών, κρίθηκε από τη Διοίκηση ως απαραίτητη η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας από 3.11.2023 και η εξ αποστάσεως λειτουργία έως την ολοκλήρωση των σχετικών μελετών.

Από την αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας έχουν γίνει οι παρακάτω ενέργειες:

 1. Πλήρης διερεύνηση εναλλακτικών χώρων στέγασης και τρόπων λειτουργίας των ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ και ΚΠΑ2 Πύργου
 2. Έναρξη πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης στις 7.11.2023 για την απρόσκοπτη συνέχιση του συνόλου των θεωρητικών μαθημάτων για την ΕΠΑΣ και το ΙΕΚ, ενώ η ΔΥΠΑ διέθεσε tablet σε όσους μαθητές ή καταρτιζόμενους δεν διέθεταν κατάλληλο εξοπλισμό. 
 3. Έναρξη εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης συναλλασσόμενων από το ΚΠΑ2 Πύργου από τις 7.11.2023, με ενεργοποίηση των διαδικασιών και συστημάτων της περιόδου της πανδημίας.
 4. Αυτοψία του κτιριακού συγκροτήματος και επίσκεψη σε εναλλακτικούς χώρους από τεχνικό κλιμάκιο και την Υποδιοικήτρια στις 8.11.2023
 5. Αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (αρ. 1298030/08.11.2023 έγγραφο) για διάθεση χώρων για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων εργαστηριακών μαθημάτων της ΕΠΑΣ και του ΙΕΚ Πύργου.
 6. Συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με τους Δήμους Πύργου και Ήλιδας για αναζήτηση εναλλακτικών χώρων εργαστηριακής εκπαίδευσης.
 7. Αυτοψίες στο διάστημα από 6.11.2023 έως 16.11.2023 σε ακίνητο της ΔΥΠΑ στον οικισμό «ΠΥΡΓΟΣ V» για την μεταστέγαση του ΚΠΑ2 Πύργου και εκκίνηση διαδικασιών για τις απαιτούμενες τεχνικές παρεμβάσεις.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ενημερώνουμε τα εξής:

 1. Από την Παρασκευή 1/12/2023 το ΚΠΑ 2 Πύργου θα παρέχει ξανά δια ζώσης υπηρεσίες σε νέα διεύθυνση (Πατρών 172-174) στην πόλη του Πύργου, εντός του οικισμού «ΠΥΡΓΟΣ V». Τα τηλέφωνα επικοινωνίας θα παραμείνουν ίδια. Μέχρι τότε, η επικοινωνία και η εξυπηρέτηση των πολιτών θα συνεχίσει να γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: [email protected]
 2. Συνεχίζεται κανονικά η τηλεκπαίδευση των μαθητών και σπουδαστών για το σύνολο των θεωρητικών μαθημάτων.
 3. Συνεχίζονται απρόσκοπτα όλες οι Συμβάσεις Μαθητείας των μαθητών της ΕΠΑΣ και όλες οι Συμβάσεις Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών του ΙΕΚ.
 4. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων έχει ανασταλεί μέχρι την εξασφάλιση κατάλληλων χώρων και θα υπάρξει ενημέρωση μέσα στο επόμενο διάστημα για τον ακριβή χρόνο επανέναρξής τους.  

Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένου ότι λόγω ανακριβών δημοσιευμάτων δημιουργείται αναστάτωση στην μαθητική κοινότητα αλλά και στην τοπική κοινωνία, παρακαλούμε τα μέσα ενημέρωσης να επικοινωνουν απευθείας με το Τμήμα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων (Γραφείο Τύπου) της ΔΥΠΑ [email protected] για τυχόν ερωτήματα και διευκρινήσεις.

Περισσότερα Νέα