Πύργος: Ξεκινούν στις 25 Μαϊου οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου

24 Ιουλίου - 17:17 Τοπικά

Κάνουμε γνωστό σε όλους τους ενδιαφερομένους γονείς ότι από την 25η Μαΐου 2015 ημέρα Δευτέρα αρχίζουν οι εγγραφές παιδιών στο Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πύργου για την σχολική περίοδο 2015-2016 και λήγουν την 19η Ιουνίου ημέρα Παρασκευή.

Για την εγγραφή των παιδιών πρέπει να υποβληθεί από τους γονείς, αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την 25-05-2015 μέχρι και 19-06-2015 καθημερινά πλην Σαββάτου και Κυριακής από τις 9:00π.μ μέχρι τις 14.00μ.μ στα γραφεία του Τμήματος (Ζαΐμη & Κονδύλη 1ος όροφος). Πληροφορίες θα δίνονται από το γραφείο στο τηλ. 26210-31931 (κ. Σιμιτζή Αικατερίνη).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του αιτήματος

Α. Ηλικία παιδιού. Γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για παιδιά ηλικίας από 2,5 χρονών (και να αυτοεξυπηρετούνται), μέχρι εγγραφής τους στo Νηπιαγωγείο δηλαδή παιδιά που γεννήθηκαν από 01-01-2011 έως 01-03-2013, επειδή στο Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών δεν λειτουργεί τμήμα Νηπιαγωγείου. Β. Εργασία γονέων ή κάρτα ανεργίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. 1.Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής και φωτοαντίγραφο ενσήμων, για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. 2.Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α. κλπ) ή φωτοαντίγραφο της τελευταίας απόδειξης πληρωμής εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κ.λπ. 3.Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ εφόσον οι γονείς είναι άνεργοι.

Β. Ατομική κάρτα υγείας παιδιού (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία) και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται.

Γ. Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, για την οικογενειακή κατάσταση της οικογένειας του παιδιού. 1. Αριθμός παιδιών της οικογένειας, 2. Κοινωνικό πρόβλημα (ορφανό, γονείς διαζευγμένοι ή σε διάσταση, αναπηρία σωματική ή πνευματική γονέα) συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα, 3.Υπεύθυνα άτομα που θα παραλαμβάνουν το παιδί – ώρα αποχώρησης.

Δ. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, του οικονομικού έτους 2015, ή αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους 2015.

Ε. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΣΤ. Οι αλλοδαποί θα υποβάλλουν και την άδεια νόμιμης παραμονής τους στη χώρα.

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και επανεγγραφών για την νέα σχολική περίοδο 2015-2016 θα πρέπει οι γονείς των εγγεγραμμένων παιδιών να προσκομίσουν και πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

*Έντυπο αίτησης και κάρτας υγείας παιδιού, θα δίνονται και στους πέντε (5) Παιδ. Σταθμούς.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

Η καταβολή των τροφείων θα γίνεται ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και σύμφωνα με την αριθ. 222/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύργου, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 294/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου. Απαλλάσσονται όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000,00 ευρώ.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Παιδείας

Υπεύθυνος για τους Παιδικούς Σταθμούς

Εξαρχόπουλος Παναγιώτης

Περισσότερα Νέα