Σχέδιο ενεργειακής απόδοσης και σύστημα ενεργειακής διαχείρισης για τα κτίρια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

24 Ιουλίου - 16:29 Τοπικά

Στην εκπόνηση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης, όπως και στην Υλοποίηση Συστήματος Ενεργειακή Διαχείρισης, για τα κτίρια αρμοδιότητάς της προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Πρόκειται για μια υποχρέωση που εκκρεμούσε από το 2015 και για την υλοποίηση της οποίας απαιτήθηκε επίμονη και εντατική προεργασία το τελευταίο διάστημα προκειμένου να υπάρξει η σχετική δρομολόγηση.

Πλέον, θα καθιερωθούν συγκεκριμένοι στόχοι και δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων της Π.Δ.Ε., ενώ θα πραγματοποιούνται και τακτικοί ενεργειακοί έλεγχοι.

Η εκπόνηση του Σχεδίου Ενεργειακής  Απόδοσης (ΣΕΑ) και η υλοποίηση του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ) θα επιτρέψει την ικανότητα ένταξης σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης ή σε προγράμματα ΕΣΠΑ.

Παράλληλα, για την καλύτερη εκτίμηση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον προσδιορισμό των απαραίτητων παρεμβάσεων, η Π.Δ.Ε. ανανέωσε την λειτουργία 28 έξυπνων μετρητών και προμηθεύεται 10 αισθητήρες ποιότητας αέρα.

Επίσης θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή των μετρήσεων και θα υπάρξει εξειδικευμένη εκπαίδευση για το προσωπικό της Περιφέρειας.

Σε δηλώσεις του ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, Λάμπρος Δημητρογιάννης ανέφερε: «Ύστερα από έντονη προετοιμασία υλοποιούμε τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να επιτύχουμε σταδιακά εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια της Περιφέρειας. Στόχος μας να μετατρέψουμε τα κτίριά μας σε ελάχιστα ενεργοβόρα, σεβόμενοι τους πόρους των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας και να εναρμονιστούμε με τις ευρωπαϊκές επιταγές για την ενέργεια και το περιβάλλον. Αποκτούμε πλέον την απαραίτητη τεχνογνωσία και οι νέες πρακτικές που θέλουμε να εφαρμόσουμε στις κτιριακές μας υποδομές μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για όλους στην Περιφέρειά μας».

Περισσότερα Νέα