Σχόλια και απαντήσεις στην Ιστορία και την Οικονομία: Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες τα θέματα

24 Ιουλίου - 19:31 Τοπικά

Τα θέματα του σημερινού διαγωνίσματος της ιστορίας προσανατολισμού χαρακτηρίζονται ως απλά, απολύτως κατανοητά και διαχειρίσιμα με άνεση εντός του προβλεπόμενου τριώρου. Θέμα ανάπτυξης όπως το Γ1 που αφορούσε τη μικρασιατική καταστροφή και τους πρόσφυγες δεν θα μπορούσε να λείπει ειδικά από τη φετινή εξέταση ενώ παράλληλα και το θέμα Δ1 που αφορούσε το κρητικό ζήτημα θα πρέπει να ικανοποίησε πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών και για τον λόγο ότι περιείχε ιστορικό παράθεμα από το σχολικό εγχειρίδιο, κάτι που δεν είναι σύνηθες. 

Ομάδα φιλολόγων του Φροντιστηρίου ΘΕΜΕΛΙΟ

ΣΧΟΛΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τα φετινά θέματα στο μάθημα της Οικονομίας (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας) είναι διατυπωμένα με σαφήνεια και δεν κρύβουν παγίδες. Απαιτούσαν πολύ καλή και σε  βάθος γνώση της εξεταστέας ύλης. Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής που είχε ασχοληθεί σοβαρά με το μάθημα όλη την χρονιά  ήταν σε θέση να ανταποκριθεί.

Καλά αποτελέσματα σε όλους ! 

ΔΕΜΕΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Περισσότερα Νέα