Σχόλιο για τα σημερινά θέματα των Λατινικών και οι ενδεικτικές απαντήσεις

24 Ιουλίου - 19:31 Τοπικά

Τα Λατινικά επέστρεψαν ως πανελληνίως εξεταζόμενο μάθημα μετά από 2 έτη με αλλαγές βασισμένες στο νέο τρόπο εξέτασης (μείωση των μονάδων της μετάφρασης και αντικατάστασή τους από ερωτήσεις από την εισαγωγή του σχολικού εγχειριδίου της Β΄Λυκείου, καθώς επίσης και ετυμολογικές παρατηρήσεις). Τα ζητούμενα που αφορούσαν την εξέταση γνώσεων στη γραμματική της Λατινικής είναι κλιμακούμενης δυσκολίας και καλύπτουν μεγάλο εύρος της ύλης από Β και Γ Λυκείου, ενώ οι συντακτικές παρατηρήσεις κρίνονται πιο απαιτητικές όπως συμβαίνει πάντα (πλην της συντακτικής αναγνώρισης όρων από το κείμενο), καθώς προϋποθέτουν σωστή μελέτη και συνδυασμό γνώσεων γραμματικής και συντακτικού. Πιο συγκεκριμένα τα ζητούμενα Δ2α και Δ2β θα κρίνουν τις υψηλές βαθμολογίες.
Οι υποψήφιοι οι οποίοι είχαν εργαστεί μεθοδικά ανεξαρτήτως συνθηκών κατά τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερο πρόβλημα.

Το Φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ εύχεται καλή συνέχεια σε όλους τους υποψηφίους.

 

Γιώργος Αναστασόπουλος

Φιλόλογος

Περισσότερα Νέα