Σχόλιο και απαντήσεις στο μάθημα «ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΠΑΛ

24 Ιουλίου - 19:31 Τοπικά

ΣΧΟΛΙΟ 

Τα σημερινά θέματα στο μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» χαρακτηρίζονται ως κλιμακούμενης δυσκολίας. Είναι διατυπωμένα με σαφήνεια και δεν δημιουργούν προβληματισμό στην αντιμετώπισή τους. Περιελάμβαναν εκτός από ερωτήσεις «Σωστού –Λάθους», μία άσκηση, ερωτήσεις ανάπτυξης που απαιτούσαν αποστήθιση αλλά και ερωτήσεις ανάπτυξης που ο μαθητής θα έπρεπε να εκμεταλλευτεί την κριτική του σκέψη. Οι μαθητές οι οποίοι έχουν μελετήσει σωστά κατά τη διάρκεια της χρονιάς δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα.

Το Φροντιστήριο Θεμέλιο εύχεται σε όλους τους υποψηφίους καλά αποτελέσματα!

Δώρα Δεμέκα

Οικονομολόγος

Περισσότερα Νέα