Σχόλιο και απαντήσεις των σημερινών θεμάτων της Φυσικής

24 Ιουλίου - 19:31 Τοπικά

Τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι στο μάθημα της Φυσικής Προσανατολισμού είναι διατυπωμένα με σαφήνεια, δε δημιουργούν προβληματισμό στους υπολογισμούς και καλύπτουν μεγάλο εύρος της ύλης με πολλά υποερωτήματα.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν προετοιμαστεί σωστά και μεθοδικά δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες.

Ευχόμαστε σε όλους τους υποψηφίους καλά αποτελέσματα!

Η ομάδα φυσικών του Φροντιστηρίου ΘΕΜΕΛΙΟ

Περισσότερα Νέα