Σε 10 ημέρες λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων

24 Ιουλίου - 17:05 Τοπικά

           Η Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων λήγει  στις 15/5/2017.

            Τα δικαιολογητικά τα οποία θα συνοδεύουν την αίτηση είναι:

  1. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας και επικαιροποιημένο μητρώο
  2. Δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών από τις οποίες να προκύπτει εμπορία σε οινοποιεία.
  3. Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης

        4.   Βεβαίωση κατά κύριο επάγγελμα αγρότη από ΚΕΠΥΕΛ.

        5. Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

6. Συμβόλαιο του συγκεκριμένου αμπελοτεμαχίου ή ενοικιαστήριο 10 /ετούς διάρκειας με τη μεταγραφή τους   ή πρόσφατο Ε9.

7. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού Εφορίας

8.  Φωτοτυπία  βιβλιαρίου τράπεζας

             Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα θα απευθύνεστε   στο τηλέφωνο 2621360133.

                       

                                                              ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

                                                Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης  Αγροτικής Οικονομίας

                                                                      και Κτηνιατρικής

 

 

                                                            Παναγιώτα Σπυροπούλου

Περισσότερα Νέα