Σήμερα στις 18:30 η τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου. Όλα τα θέματα

24 Ιουλίου - 17:25 Τοπικά

Στάλθηκε την 24-12-2014, η πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημ. Μεσσαλά, για την Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου η οποία θα διεξαχθεί στις 29-12- 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30.

Τα θέματα που θα συζητηθεί είναι τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Δήμαρχο, για τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν το δήμο.

 1. Λήψη απόφασης ψήφισης του κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών κατόπιν της υπ’ αριθ. 120/14 απόφασης – εισήγησης της Ε.Π.Ζ.

 2. Λήψη απόφασης καθορισμού ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους συμμετεχόντων στις λαϊκές αγορές του Δήμου Πύργου, κατόπιν την υπ’ αριθ. 221/14 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθ. 142/14 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου» με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικ. έτους 2015, του Ν.Π.

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των άρθρων 1 & 2 του Κανονισμού Λειτουργίας Θρησκευτικής Πανηγύρεως του Πολιούχου Αγ. Χαραλάμπους, κατόπιν της υπ’ αριθ. 121/14 απόφασης – εισήγησης της Ε.Π.Ζ.

 2. Λήψη απόφασης σύναψης συνεργασίας του Δήμου Πύργου με τον Φιλοζωϊκό Σύλλογο Πύργου Ηλείας, για την περισυλλογή και φιλοξενία των αδέσποτων ζώων, κατόπιν της υπ’ αριθ. 109/14 απόφασης – εισήγησης της Ε.Π.Ζ

 1. Λήψη απόφασης τροποποίησης της μελέτης του έργου «Συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερύμανθου Ποταμού» με αριθ. μελ. 58/11.

 2. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευή 1ου , 2ου, 4ου και 11ου Δημοτικών Σχολείων» με αρ. μελ. 20/14.

 3. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Τ.Δ Λαστεϊκων Δήμου Πύργου» με αρ. μελ. 15/2010 και παράταση προθεσμίας αυτού έως 28-2-15.

 4. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας των έργων:

10.1 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των ΤΚ Μαγούλας – Χειμαδιού- Καράτουλα της ΔΕ Ωλένης του Δήμου Πύργου» με Α.Μ. 76/11 έως 30-3-

10.2 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρηστων χώρων Τ.Κ. Γουμέρου – Μουζακίου της Δ.Ε. Ωλένης του Δήμου Πύργου» με Α.Μ. 75/11 έως 28-2-15.

 1. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη σύσταση επιτροπής σύμφωνα με το Ν. 2734/1999[ΦΕΚ 161].

 2. Λήψη απόφασης: Α. Ορισμού μελών στο Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Πύργου»

Β. Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου

Περισσότερα Νέα