Στελέχη με σημαντική Κοινωνική προσφορά στο συνδυασμό του Κώστα Σπηλιόπουλου

24 Ιουλίου - 16:55 Τοπικά

Ο συνδυασμός του ΚΩΣΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ξεκίνησε από ανεξάρτητα Κοινωνικά στελέχη με αποδεδειγμένη επάρκεια, προσφορά και εμπειρία, οι οποίοι ενέπνευσαν Νέους, με χρόνια εργασίας και επάρκεια στα θέματα τους, να αγωνιστούν μαζί τους. 
Στην φωτό ο πρωτοπόρος Χειρουργός Τάκης ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, Υποψήφιος στον Νομό ΑΧΑΙΑΣ, που έκανε διάσημο το Νοσοκομείο του ΑΙΓΙΟΥ και στην συνέχεια εργάστηκε στο ΡΙΟ, τον Αγ.Ανδρέα και το ΟΛΥΜΠΙΟΝ, με την νεοεμφανιζόμενη στα πολιτικά πράγματα του τόπου αλλά με χρόνια Κοινωνική προσφορά, ΕΚΑΒΗ Α.ΣΑΛΠΕΑ Φυσικό Εφαρμογών Ε.Μ.Π Msc Σύμβουλο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων .

Περισσότερα Νέα