Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ ο Γ. Αργυρόπουλος.

24 Ιουλίου - 17:22 Τοπικά

Στην πρώτη συνεδρίαση της  Επιτροπής Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ, της όποίας είναι μέλος,  συμμετείχε ο επικεφαλής της παράταξης «Οραμα Δημιουργίας» στο δήμο Πύργου Γιάννης Αργυρόπουλος.

Αρχικά  έγινε  η  γνωριμία  των  μελών  της  Επιτροπής,  παρουσία  και  του Α’ Αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ Δημάρχου Πύλου – Νέστορος Δ. Καφαντάρη, ο οποίοςτόνισε τον θετικό απολογισμό της προηγούμενης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της οποίας ήταν Πρόεδρος.

Ενημερώθηκαν τα  μέλη  για τον τρόπο  λειτουργίας  και το πρόγραμμα  δράσης της Επιτροπής, τονίζοντας την σημαντική και ουσιαστική συμβολή που πρέπει να έχει η Επιτροπή  Οργάνωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  στην  οργάνωση  και  εκσυγχρονισμό των δήμων.

Ανέφερε  την  διασύνδεση  της  Επιτροπής  με  όλες  σχεδόν  τις  Επιτροπές  της ΚΕΔΕ  σε  θέματα  Τεχνολογιών  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών  και  σχεδιασμού  και οργάνωσης των υπηρεσιών Δήμων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γιάννης Τσιάμης  Δημοτικός Σύμβυλος Ορχομενού και ο Αντιπρόεδρος κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Δήμαρχος Ξάνθης, αφού ανέλυσαν την σημερινή κατάσταση στην οργάνωση των Δήμων, οριοθέτησαν μετά από διαλογική συζήτηση με τα μέλη της επιτροπής ,τις δράσεις που πρέπει να αναπτύξει η ΚΕΔΕ προς την κατεύθυνση αυτή και οι οποίοι είναι οι εξής :

*  Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη Δράσεων Οργάνωσης & ΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 * Ανάπτυξη και λειτουργία μόνιμου συστήματος ηλεκτρονικής διαβούλευσης μέσω της ιστοσελίδας της ΚΕΔΕ με πολλαπλές θεματικές ενότητες που θα

αφορούν όλα τα επίπεδα Οργάνωσης και ΤΠΕ των ΟΤΑ. Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα συλλογής των απόψεων στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω 4 ηλεκτρονικά συμπληρούμενων θεματικών ερωτηματολογίων , που μετά την συλλογή, επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων θα προκύψουν και οι τελικές προτεινόμενες χρηματοδοτούμενες δράσεις για τους ΟΤΑ, μέσω του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

* Ταυτόχρονη καταγραφή αναγκών με βάση τις ιδιαιτερότητες των ΟΤΑ (Αστικοί , Νησιωτικοί , Ορεινοί κλπ.) με σκοπό τη σύγκλιση του ψηφιακού χάσματος που έχει σήμερα αναπτυχθεί μεταξύ των Δήμων.

* Δημιουργία θεματικής τράπεζας καλών πρακτικών από τεχνολογικά αναπτυγμένους ΟΤΑ και διάχυση της πληροφορίας και της τεχνογνωσίας αυτής σε άλλους ΟΤΑ .

* Η ΚΕΔΕ θα πρέπει να συμμετέχει ως θεσμικός εταίρος σε όλες τις επιτροπές του ΕΣΠΑ 2014 -20 οι οποίες θα εξειδικεύσουν τους άξονες και θα δημιουργήσουν προσκλήσεις που θα χρηματοδοτήσουν τη δημόσια διοίκηση και θα αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

* Απαραίτητη συμμετοχή της ΚΕΔΕ σε όλες της Επιτροπές Παρακολούθησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014 -20. x Με πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ να υπάρξει διαρκής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ σε ΤΠΕ καθώς και υποχρεωτική λειτουργία τμήματος πληροφορικής σε κάθε ΟΤΑ.

Κατά την τοποθετησή του στη συνεδρίαση ο κ. Αργυρόπουλος τόνισε ότι για την καλύτερη οργάνωση των δήμων βασική προυπόθεση είναι η κατάρτιση των υπαλλήλων σε θέματα νέων τεχνολογιών, ενώ κατέθεσε συγκεκριμένα παραδείγματα βάσει των οποίων οι δήμοι μπορούν να πετύχουν εξοικονόμηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού για την εύρυθμη λειτουργία τους

Περισσότερα Νέα