Στην παρουσίαση της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων του Δήμου Αιγιάλειας παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

27 Φεβρουαρίου - 10:46 Τοπικά

Σε μία ξεχωριστή εκδήλωση του Δήμου Αιγιάλειας στο Αίγιο συμμετείχε ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, ως προσκεκλημένος του εκεί Δημάρχου κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου.

Πρόκειται για ειδική εκδήλως, κατά την οποία παρουσιάστηκε το επόμενο βήμα προς τη νέα εποχή σε θέματα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, που αποτελεί το έργο της κατασκευής  Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (Μονάδα Προδιαλεγμένου Αποβλήτου) στην περιοχή Νησί Τέμενης του Δήμου Αιγιάλειας.

Ο κύριος Χριστοδουλόπουλος αφού παρακολούθησε από κοντά το σύνολο του έργου, όπως αυτό παρουσιάστηκε, μίλησε για την δική μας εμπειρία πάνω σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων, μέσω της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων της Τριανταφυλλιάς.

Η εκδήλωση έγινε με αφορμή της εγκατάσταση του εργολάβου στο έργο, μετά την υπογραφή της σύμβαση ύψους 7,4 εκατ. Ευρώ, στην οποία προβλέπεται η εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδας, η προμήθεια όλου του απαιτούμενου ειδικού εξοπλισμού της κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, στην οποία περιλαμβάνεται η αποκομιδή και μεταφορά των βιοαποβλήτων για χρονικό διάστημα 5 ετών.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου μέσω του ποργράματος ΕΣΠΑ.

Περισσότερα Νέα