Στο 50% η προσδοκώμενη μείωση του ενεργειακού κόστους του ΚΕΦΙΑΠ από την ενεργειακή αναβάθμιση που εγκρίθηκε!

24 Ιουλίου - 16:44 Τοπικά

Με απόφαση της Ειδικής Γραμματέα Διαχείρισης Προγράμματος ΕΤΠΑ, ΤΑ και ΕΚΤ, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» η ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης με προϋπολογισμό 677.353,47€.

Στόχος των συγκεκριμένων παρεμβάσεων η μείωση του ετήσιου ενεργειακού κόστους κατά περίπου 68.000€ από 135.000€ σήμερα (μείωση περίπου 50%).

Ενδεικτικά οι παρεμβάσεις αφορούν την αναβάθμιση κτιριακού κελύφους και συνοδές οικοδομικές εργασίες (αντικατάσταση κουφωμάτων, εξωτερική θερμομόνωση τοίχων κτλ), την αναβάθμιση  των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (αντικατάσταση λεβήτων, εγκατάσταση κεντρικού ηλιοθερμικού συστήματος κτλ) και την εγκατάσταση φωτοβολται΄ι’κού σταθμού.

Μετά την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων η υφιστάμενη ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου θα αναβαθμιστεί στην κατηγορία Α΄

Ήδη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Δυτικής Ελλάδα 2014-2020» η ενεργειακή αναβάθμιση της ΝΜ Πύργου και αναμένονται οι εγκρίσεις σκοπιμότητας από το Υπουργείο Υγείας, ώστε να δημοσιευτεί η διακήρυξη των σχετικών παρεμβάσεων.

Από τον Ιούλιο του 2016 όταν και αναλάβαμε τη Διοίκηση του ΓΝ Ηλείας έχουμε διασφαλίσει χρηματοδοτήσεις που αγγίζουν τα 5.000.000 € και αφορούν την ανανέωση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.Η παλαιότητα του εξοπλισμού, το υψηλό κόστος συντήρησης, οι συχνές βλάβες και το υπέρογκο ενεργειακό κόστος μας υποχρέωσαν να δώσουμε έμφαση στον τομέα αυτό.

Αυτή την περίοδο εργαζόμαστε εντατικά και αθόρυβα προετοιμάζοντας την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Υγείας για έγκριση σκοπιμότητας με σκοπό την προμήθεια Μαγνητικού Τομογράφου.

Περισσότερα Νέα