Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του Καϊάφα

24 Ιουλίου - 17:04 Τοπικά

 Πρόσκληση  απεστάλη στις 31-5-2017 από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης  για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) με τίτλο «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής λίμνης Καϊάφα – ΠΑΡΑΤΑΣΗ» προς  την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη  Εταιρεία και  το Υπουργείο Πολιτισμού και  Αθλητισμού.

 «Σκοπός είναι η υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων για την προστασία του ιαματικού πόρου και των ιστορικών σπηλαίων από όπου πηγάζει καθώς και η ήπια διαμόρφωση  του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος της Λίμνης  για τη βέλτιστη  ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών,  τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ομαλή διακίνηση των επισκεπτών της περιοχής» αναφέρει το Υπουργείο.

Μεταξύ των άλλων προβλέπεται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις εξυγίανσης των ιαματικών υδάτων και αποκατάστασης και ανάδειξης των  σπηλαίων των Ανυγρίδων Νυμφών. Τα Σπήλαια είναι χαρακτηρισμένος αρχαιολογικός χώρος (ΦΕΚ 112Β/24-02-1981) και αρμοδιότητα παρέμβασης έχουν οι  αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού    (Αρχαιολογικός Νόμος 3028/2002 – ΦΕΚ 153Α/26-06-2002).                                                                                    Αυτός ήταν και ο λόγος παράτασης της προθεσμίας  προκειμένου να εκπονηθούν οι απαραίτητες γεωλογικές και σπηλαιολογικές μελέτες  καθώς και μελέτες καθαρισμού και εξυγίανσης των υδάτων.

Περισσότερες πληροφορίες είναι αναρτημένες στην κάτωθι ηλεκτρονική σελίδα.

 http://epan2.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp?id=82&cs=

Περισσότερα Νέα