Στο Βερολίνο ο Δημήτρης Μπαξεβανάκης Υπογράφτηκε συμφωνία συνεργασίας Ελλάδας – Γερμανίας

24 Ιουλίου - 17:08 Τοπικά

Κοινή Δήλωση για συνεργασία στον τομέα της Επαγγελματική Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπέγραψαν, την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 στο Βερολίνο, ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτρης Μπαξεβανάκης με τον Κοινοβουλευτικό Υφυπουργό του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας Thomas Rachel.

Η Κοινή Δήλωση έχει στόχο τη συνεργασία των δύο χωρών σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με κεντρικό άξονα το σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών δράσεων για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης των νέων.

Η συμφωνία προβλέπει την ανταλλαγή γνώσεων, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για την αύξηση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ. Μεταξύ των προβλεπόμενων δράσεων συμπεριλαμβάνονται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την καλύτερη απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων για θέματα ΕΕΚ, καθώς και η ανταλλαγή γνώσης στην εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών και εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας. Επιπλέον, περιλαμβάνονται δράσεις για την αναβάθμιση του οργανωτικού πλαισίου της ΕΕΚ, η πρόσβαση αποφοίτων στην ανώτερη εκπαίδευση, η διασύνδεση της ΕΕΚ με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, η επιμόρφωση των εκπαιδευτών στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο Εργασίας και η προαγωγή ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής για την ΕΕΚ.

Στόχος της ελληνικής πλευράς είναι η αξιοποίηση της γερμανικής εμπειρίας για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.

Περισσότερα Νέα