Στον Πύργο χθες Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών – Σύσκεψη Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας Β. Γιαννόπουλου με ΔΑΟΚ Π.Ε. Ηλείας, για την Κρατική Αρωγή στους πυρόπληκτους παραγωγούς

24 Ιουλίου - 19:14 Τοπικά

   Την άμεση έναρξη των διαδικασιών συγκέντρωσης των δικαιολογητικών συμπλήρωσης των ατομικών φακέλων των παραγωγών, που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, προκειμένου να αποσταλούν στην Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, ζήτησε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας Βασίλης Γιαννόπουλος, από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Ηλείας, η οποία είναι αρμόδια για την Κρατική Αρωγή για τους πυρόπληκτους αγρότες της Ηλείας.

   Η σύσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιαννόπουλου με την Διευθύντρια ΔΑΟΚ ΠΕ Ηλείας Παναγιώτα Σπυροπούλου και την προϊσταμένη του τμήματος Αλιείας Π.Ε. Ηλείας, Αθανασία Μιχαλοπούλου, που συμμετέχει στις επιτροπές κρατικής αρωγής, ήρθε σε συνέχεια σύσκεψης που προηγήθηκε χθες, Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2022, στην ΔΑΟΚ, στον Πύργο, με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, με επικεφαλής την Διευθύντρια Καλλιόπη Τετώρου. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης επιλύθηκαν διαδικαστικά ζητήματα σχετικά με τους πυρόπληκτους δικαιούχους αγρότες της περιοχής και επικαιροποιήθηκαν οι καταστάσεις πληρωμής με διαχωρισμό σε δυο κατηγορίες, α) τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και β) τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Στη συνάντηση έγινε σαφές ότι πλέον δεν θα δοθούν προκαταβολές στους πυρόπληκτους, αλλά άμεσα και με την συμπλήρωση των ατομικών φακέλων τους, με το σύνολο των δικαιολογητικών, θα τους δοθεί το σύνολο της αποζημίωσης που δικαιούνται μέσω της Κρατικής Αρωγής.

   Ο κ. Γιαννόπουλος ενημερώθηκε για την πορεία των διαδικασιών επιχορηγήσεων που αφορούν στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις καθώς επίσης για το περιεχόμενο της συνάντησης. Εντός των ημερών θα γίνει αποστολή των καταστάσεων, από την ΔΑΟΚ στην Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις δέσμευσης των απαιτούμενων ποσών, ενώ θα ακολουθήσει η αποστολή των ατομικών φακέλων, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, και οι δυο κατηγορίες παραγωγών, προκειμένου να τύχουν επιχορήγησης από την Κρατική Αρωγή, θα πρέπει να έχουν υποβάλει Δηλώσεις ΟΣΔΕ κατά τα έτη 2021 και 2022, καθώς επίσης να έχουν καταβάλει, αποδεδειγμένα, τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΛΓΑ για το έτος 2021.

   Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης ζήτησε την άμεση έναρξη των διαδικασιών συγκέντρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, προκειμένου οι ατομικοί φάκελοι να είναι πλήρεις και να αποσταλούν έγκαιρα, αμέσως με την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες για την εξολοκλήρου καταβολή της Κρατικής Αρωγής στους πληγέντες.

Τα δικαιολογητικά

   Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν και οι δυο κατηγορίες παραγωγών στην Υπηρεσία (ως φυσικά έγγραφα) είναι τα παρακάτω:

1) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής (όπου είναι εφικτό μέσω GOV.GR), συμπληρωμένο με τα προσωπικά στοιχεία και το παρακάτω κείμενο (όπως το υπόδειγμα PDF):

α) Δεν αποζημιώνομαι από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 για την πυρκαγιά της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας  Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

β) Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 καθώς και κατά την τρέχουσα περίοδο διατηρώ την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη.

γ) Δεν υπάρχει ασφαλιστικό συμβόλαιο για την επιχείρησή μου.

2) Αντίγραφο Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων  (ΜΑΑΕ) 2021

3) Έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού του δικαιούχου (IBAN) καθώς και το Πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο ανήκει (ιδανικά όχι φωτοτυπία της 1ης σελίδας του Τραπεζικού Βιβλιαρίου)

   Η υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται καθημερινά, στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας  (Μανωλοπούλου 47 – 1ος όροφος) κατά τις ώρες 9:00 – 13:00.

   Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2621360149, 2621360134, 2621360130, 2621360139.

Περισσότερα Νέα