«Στροφή» στην αγροτική παραγωγή για την ανασυγκρότηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ενίσχυση τεχνικών υπηρεσιών με δίμηνες προσλήψεις

24 Ιουλίου - 17:05 Τοπικά

Η ταχύτερη ενεργοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που θα ενισχύσει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 112,45 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα τα οποία θα δοθούν στην αγροτική παραγωγή και στους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, αποτελεί βασικό στόχο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Περιφέρειάς μας.

Η διαχείριση και η υλοποίηση των μέτρων και των δράσεων του ΠΑΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, παρουσιάστηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της ποιότητας των αγροδιατροφικών προϊόντων μας, η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων της υπαίθρου αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση του οράματος της Περιφέρειας για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, το οποίο στηρίζεται κυρίως στη χρηματοδότηση έργων και δράσεων μέσα από το ΠΑΑ 2014-2020.

«Η ενίσχυση των νέων ανθρώπων που αποφασίζουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το επάγγελμα του αγρότη, αποτελεί προτεραιότητά μας, αφού η ανεργία έχει «χτυπήσει κόκκινο» και προέχει η νεολαία μας να βρει μια διέξοδο», τόνισε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, αναφέροντας πως είναι αυξημένο το ενδιαφέρον των νέων για ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υποβλήθηκαν 1.818 αιτήσεις/φάκελοι υποψηφίων Νέων Αγροτών (430 στην Αχαΐα, 750 στην Αιτωλοακαρνανία και 638 στην Ηλεία). Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ανά υποψήφιο, εξαρτώμενο από το είδος παραγωγής και τη γεωγραφική θέση της εκμετάλλευσης.

Αν υπολογίσουμε ως μέσο όρο ενίσχυσης ανά ενδιαφερόμενο τα 20.000 ευρώ, με την κατανεμηθείσα δημόσια δαπάνη των 24.700.000 ευρώ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μπορούν να ενισχυθούν περίπου 1.200 υποψήφιοι. Για την ένταξη και ενίσχυση όλων των επιλαχόντων υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί πρόσθετη χρηματοδότηση 10-11 εκατ. ευρώ.

«Το σύνολο των πιστώσεων που θα κατανεμηθεί στην Περιφέρεια αναμένεται να φθάσει τα 130 εκατ. ευρώ περίπου, λόγω της κατανομής των δράσεων μεταποίησης, μικρομεσαίων εγγειοβελτιωτικών έργων και αναδασμών, που αναμένονται» σημείωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Μητρόπουλος κατά την εισήγησή του.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης των υπομέτρων/ δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 έχουν οριστεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας (ΕΥΔ ΠΔΕ) και η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας (ΔΑΟΠ) και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΔΑΟΚ ΠΕ).

Τα υπομέτρα/ δράσεις που θα υλοποιηθούν:

 1. Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης)
 2. Επενδύσεις στη Μεταποίηση, Εμπορία και Ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν
 3. Επενδύσεις στη Μεταποίηση, Εμπορία και Ανάπτυξη με τελικό μη γεωργικό προϊόν
 4. Μεταποίηση, Εμπορία και Ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες
 5. Εγγειοβελτιωτικά έργα
 6. Έργα Αναδασμών
 7. Δασική οδοποιία
 8. Αγροτική οδοποιία
 9. Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για Νέους  Γεωργούς
 10. Ενισχύσεις εκκίνησης επιχειρήσεων μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές
 11. Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων
 12. Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων, δικτύων και clusters για παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας
 13. Ενίσχυση συνεργασίας φορέων αγροδιατροφικής αλυσίδας για ανάπτυξη βραχέων εφοδιαστικών αλυσίδων και τοπικών αγορών
 14. CLLD/LEADER.

Εκτός των παραπάνω μέτρων/δράσεων και των αντίστοιχων πόρων τους που θα εκχωρηθούν για διαχείριση και εφαρμογή στις Περιφέρειες, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 περιλαμβάνει και άλλα σημαντικά μέτρα, τα οποία θα διαχειριστεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά οι δράσεις θα γίνουν στις Περιφέρειες και θα υλοποιηθούν από τις Υπηρεσίες της. Μεταξύ άλλων είναι:

1. Τα μεγάλα Εγγειοβελτιωτικά Έργα

2. Η Βιολογική Γεωργία και η Βιολογική Κτηνοτροφία

3. Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα

4. Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

5. Ενίσχυση των δασικών περιοχών NATURA 2000

6. Κατάρτιση των Νέων Γεωργών

7. Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων, και

8. Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών.

Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού (δύο μηνών)

Προχωρά η δέσμευση του Περιφερειάρχη Απ. Κατσιφάρα για άμεση πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (δίμηνης διάρκειας), που θα απασχοληθούν σε άμεσες και επείγουσες ανάγκες για την εκτέλεση εργασιών στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο σε ολόκληρη την Περιφέρεια, όπως επούλωση λάκκων και το κλάδεμα δέντρων και θάμνων στις νησίδες του οδικού δικτύου.

«Όπως ανακοινώσαμε και χθες, η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό μας δίκτυο είναι προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή και ήδη προχωράμε σε κάθε ενέργεια που χρειάζεται για την χρηματοδότηση για καθαρισμό πρανών, κοπή χορταριών και παρεμβάσεων σε σημεία άμεσης αποκατάστασης», σημείωσε ο κ. Κατσιφάρας.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μετά τη σχετική εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης Δημήτρη Δριβίλα, η πρόσληψη συνολικά προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις τεχνικές υπηρεσίες και ειδικότερα 79 ατόμων.

Περισσότερα Νέα