Σύγχρονη αντίληψη της διοίκησης των Οργανισμών& Επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης . Άρθρο του Φώτη Αλεξόπουλου

24 Ιουλίου - 16:32 Τοπικά

Άρθρο *Φώτη Αλεξόπουλου

Η σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση , θα πρέπει να αντιλήφθη  την ορθή και αποδοτική συμμετοχή αιρετών και εργαζόμενων ,που ως μοναδικό  στόχο,  θα πρέπει να έχουν την τελική επίτευξη ενός θετικού αποτελέσματος , για τον πολίτη  .

 Στις νέες σύγχρονες αντιλήψεις στην διοίκηση ,της Τ.Α* , θα πρέπει να υπάρχει ένα σύγχρονο σύστημα  μεθόδων  σε άριστη συνεργασία των δυο ενεργών δυνάμεων( Αιρετών & εργαζόμενων) προς όφελος της επίλυσης των προβλημάτων, της Τοπικής κοινωνίας & Οικονομίας .

Ο Σύγχρονος εργαζόμενος(ΣΤΕΛΕΧΟΣ)  της Τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει υποχρεωτικά  να συμμετέχει , όχι μόνο κατά την έναρξη , αλλά και μέχρι το τέλος του εργασιακού του βίου, σε όλες τις λειτουργικές διαδικασίες του οργανισμού, όπως π.χ  στην Διοίκηση Παραγωγής του Δήμου , στην χρηματοοικονομική διοίκηση  , και σε άλλες λειτουργίες της Επιχείρησης ( Δήμος) .

Η Τυποποίηση της Αντίληψης και η επανάληψη από αιρετούς του στυλ «κάνε αυτό που σου λέω»  η «κάνε όπως εγώ σου το λέω» ,θα πρέπει να αποκλειστούν από το «ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ» λεξιλόγιο αιρετών και προϊσταμένων διεύθυνσης και να αντικατασταθουν  με μεθόδους πλήρης ομαδοποίησης  και συνοχής , με  τμήματα αξιολόγησης, έλεγχου και αποτελεσματικότητας σε διάφορους στόχους, με σύγχρονους τεχνολογικούς& επιστημονικούς  τρόπους .

Φυσικά αυτό εξυπακούεται ότι μια σωστή και χρηστή  διοίκηση οφείλει να «αναγκάζει υποχρεωτικά»  σε σεμινάρια κατάρτισης τους εργαζόμενους μέσω επιστημονικών εργαλείων όπως π.χ το ΙΝΕΠ ,ΕΚΔΑ .

Επίσης , η συμμετοχή των εργαζόμενων δεν θα πρέπει να είναι απαγορευτική,  αλλά αντίθετα να είναι στην ¨¨πρώτη γραμμή¨¨ σε πρωτοβουλίες όπως π.χ  η οργάνωση και παρουσίαση θέσεων και προτάσεων για την βελτίωση της πόλης σχετικά με το περιβάλλον , η σε μελέτες  σχετικά με ελεύθερους χώρους και πολλά αλλά  .

Κατά την ευδόκιμη υπηρεσία ενός εργαζομένου εξυπακούεται ότι θα πρέπει να περνά από όλα τα σταδία της παραγωγικής διαδικασίας του οργανισμού , ώστε να έχει άποψη και γενικές γνώσεις όλων των τμημάτων …( Είναι μέγιστο  λάθος ,ένας εργαζόμενος επί 30 συναπτά έτη να υπηρετεί σε ένα τμήμα και να έχει μόνο,  ειδικές γνώσεις  του ενός  τμήματος χωρίς να γνωρίζει τις  λειτουργίες   των άλλων τμημάτων …( Το βλέπουμε δυστυχώς σε πολλούς οργανισμούς σε όλον το Δημόσιο τομέα) .

Τέλος , η συμμετοχή των εργαζόμενων στην λήψη αποφάσεων κατά την διαδικασία της διοίκησης,  θα πρέπει να ενθαρρύνεται στο μέλλον, να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τις νέες σύγχρονες διοικήσεις χωρίς απρέπειες και ειρωνείες . Η Αντίληψη της σωστής διοίκησης  από τους αιρετούς δεν θα πρέπει να περιορίζει πλέον τον ρόλο του εργαζόμενου σε μια συλλογική προσπάθεια της Τ.Α* για γόνιμη ανταλλαγή απόψεων& προτάσεων  με σκοπό να ερευνούν , να σχεδιάζουν , να αναζητούν και να  αποκτούν σύγχρονες αντιλήψεις της διεύθυνσης, του έλεγχου, του επαναπροσδιορισμού  και της αποτελεσματικότητας των στόχων  της Τ.Α*.

*Τ.Α— τοπική αυτοδιοίκηση

*Φώτης Αλεξόπουλος —Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ –Σύγχρονη Πόλη

Περισσότερα Νέα