Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πύργου – Ολυμπίας: Οι αποφάσεις του έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου

24 Ιουλίου - 16:26 Τοπικά

Σας ενημερώνουμε αναλυτικά για τις αποφάσεις που έλαβε το Δ.Σ. κατά την έκτακτη συνεδρίασή του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2020.

ΘΕΜΑ 1ον: Μετακινήσεις εκπαιδευτικών – Σύμπτυξη τμημάτων – Λειτουργικότητες σχολείων

Το Δ.Σ. δηλώνει την αντίθεσή του στους χειρισμούς του Διευθυντή Π.Ε. Ηλείας και του ΠΥΣΠΕ Ηλείας σχετικά με τις αποφάσεις που αφορούν

ü  σε μετακινήσεις μόνιμων εκπαιδευτικών κρίνοντάς τους υπεράριθμους ενώ υπάρχουν λειτουργικά κενά στα σχολεία τους

ü  σε συμπτύξεις πολυπληθών τμημάτων σχολικών μονάδων εν μέσω πανδημίας και

ü  τις αλλαγές στη λειτουργικότητα σχολικών μονάδων ορεινών περιοχών (Δ.Σ. Πανόπουλου και Λάλα)

και ζητάμε να τροποποιηθούν οι συγκεκριμένες αποφάσεις, με βάση όλους τους λόγους που επιβάλλουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων με ασφάλεια, όπως αυτή ορίζεται με τους νόμους.

Υπενθυμίζουμε την πάγια θέση μας για διαφανείς διαδικασίες και απαιτούμε τη γνωστοποίηση όλων των λειτουργικών κενών με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηλείας, κατά την επικαιροποίησή τους.

ΘΕΜΑ 2ον: Τροποποίηση απόφασης για εκπαιδευτικούς ΠΕ 07

Ζητάμε να τροποποιηθεί άμεσα η απόφαση που αφορά στις ώρες που δόθηκαν στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μειωμένου ωραρίου ειδικότητας Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07) κατά την Α’ φάση πρόσληψης αναπληρωτών, καθώς οι συνάδελφοι συνεχίζουν να στερούνται μόρια προϋπηρεσίας και χρήματα.

ΘΕΜΑ 3ον: Αλλαγή ημερομηνίας ανάληψης αναπληρωτών Β’ Φάσης

Καταγγέλουμε την προφορική εντολή του Διευθυντή Π.Ε. Ηλείας, η οποία εστάλη με mail στις σχολικές μονάδες το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με την οποία οι διευθυντές, οι οποίοι για λόγους ανωτέρας βίας (αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο, πρόβλημα με τις τηλεφωνικές συνδέσεις κλπ) δεν απέστειλαν τις πράξεις ανάληψης των συναδέλφων που παρουσιάστηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020,  καλούνταν να αποστείλουν τα σχετικά έγγραφα με διαφορετική ημερομηνία από εκείνη της πράξης ανάληψης υπηρεσίας των συναδέλφων εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα οι μεν διευθυντές να υποχρεούνται να ενεργήσουν παρά το νόμο, οι δε αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να χάνουν την ασφάλιση και το ημερομίσθιο της ημέρας που παρουσιάστηκαν στην υπηρεσία τους.

ΘΕΜΑ 4ον: Τμήματα Ένταξης

Ζητάμε από τη Διεύθυνση ΠΕ Ηλείας να μας ενημερώσει άμεσα για το θέμα των νέων Τμημάτων Ένταξης, η ίδρυση των οποίων καθυστερεί, αν και οι σχετικές αιτήσεις των σχολικών μονάδων έχουν κατατεθεί από το α’ τρίμηνο του 2019 (!!!).

 

Για το Δ.Σ

Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Αντωνία Μπρη

Αθανάσιος Κατσίμπελης

Περισσότερα Νέα