Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας: Προσλήψεις σε προσωπικό και όχι ανακύκλωση της υποστελέχωσης

2 Απριλίου - 07:54 Τοπικά

 Τα τελευταία πολλά χρόνια οι πολιτικές που εφαρμόζονται στο δημόσιο τομέα έχουν ως στόχο την αποδόμησή του και την μετατροπή του σε ένα μικρό ευέλικτο «επιτελικό κράτος». Η αποδόμηση αυτή επιτυγχάνεται με την εκχώρηση – ιδιωτικοποίηση κερδοφόρων αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες, την συρρίκνωση και την υποστελέχωση των υπηρεσιών, την έλλειψη μέσων και πόρων, τους χαμηλούς μισθούς κλπ.

Το προσωπικό των Περιφερειών έχει μειωθεί από το 2010 κατά 50% περίπου, ενώ σε συγκεκριμένες οργανικές μονάδες η μείωση είναι πολύ μεγαλύτερη. Ταυτόχρονα, υπάρχει αύξηση των αρμοδιοτήτων και οι προγραμματιζόμενες προσλήψεις είναι ελάχιστες  σε σχέση με τις υπαρκτές ανάγκες και τις αποχωρήσεις – συνταξιοδοτήσεις. Πρέπει να τονιστεί δε, ότι αναφορικά με τις προσλήψεις στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν υπάρχει αποδοχή του διορισμού, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών αποδοχών. Για το έτος 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας πραγματοποιήθηκαν εννέα (9) συνταξιοδοτήσεις ενώ καμία θέση δεν πληρώθηκε μέσω πρόσληψης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας υπάρχει μόνο ένας χειριστής μηχανήματος έργου, μία κοινωνική λειτουργός, υπάρχουν τμήματα με ένα άτομο, υπάρχουν τμήματα με προϊστάμενο χωρίς υπάλληλο. Οι ενδεχόμενες προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου δεν αντιμετωπίζουν ούτε επιδερμικά το πρόβλημα της υποστελέχωσης, το οποίο επιδεινώνεται με τις αθρόες μετακινήσεις υπαλλήλων στα «παραρτήματα» των γραφείων των θεματικών Αντιπεριφερειαρχών από το ελάχιστο προσωπικό των υπηρεσιών, με διαδικασίες αμφισβητήσιμης νομιμότητας, αφού δεν συνοδεύονται με την απαιτούμενη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Σε αυτό το προβληματικό πλαίσιο καλούνται να λειτουργήσουν οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με τους υπαλλήλους ως άμεσους αποδέκτες των αιτημάτων των πολιτών, να προσπαθούν να καλύψουν το σύνολο των ελλείψεων που παρουσιάζουν οι υπηρεσίες τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, καμία υπηρεσία της Π. Ε. Ηλείας, με τα όσα ιδιαίτερα προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζει, δεν είχε σταματήσει τη λειτουργία της και προφανώς δεν μπορεί να θέτεται ως θέμα η ολοκληρωτική της αναδιάρθρωση ή η ολική της επανεκκίνηση.

Η μετακίνηση υπαλλήλων από την μία υπηρεσία στην άλλη δεν θεραπεύει την “ασθένεια”, που λέγεται υποστελέχωση. Όσα προβλήματα ενδεχομένως λύνονται στις υπηρεσίες υποδοχής, άλλα τόσα δημιουργούνται στις υπηρεσίες αποχώρησηςμε τη γενική εικόνα να παραμένει ίδια.

Ζητούμε από την Περιφερειακή Αρχή να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για την ουσιαστική ενίσχυση του συνόλου των υπηρεσιών της με μόνιμο προσωπικό και να μην θεωρεί επιτυχία την ανακύκλωση της υποστελέχωσης.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος   Ανδρέας Ασημακόπουλος       Ο Γεν. Γραμματέας          Θεόδωρος Τσίπας

Περισσότερα Νέα