Συμμετοχή της Δρ. Αυγερινοπούλου σε συζήτηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου

24 Ιουλίου - 17:11 Τοπικά

Η Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου συμμετείχε στην διαβούλευση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου

Στη διαβούλευση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου συμμετείχε σήμερα η Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, τ. Βουλευτής Ν. Ηλείας και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής επικουρώντας την Εθνική Ελληνική Επιτροπή με αντικείμενο τη συμβολή της επιχειρηματικότητας στην εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Συγκεκριμένα η Δρ. Αυγερινοπούλου πρότεινε, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω θεματικές προς περαιτέρω αντικείμενο επεξεργασίας από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο:

–          Την ανάδειξη μιας νέας παγκόσμιας αγοράς για τις μονάδες άνθρακος,

–          Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και ταμεία τα οποία δημιουργούνται μέσα από την καινούργια συμφωνία και ποια από αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας,

–          Το νέο τοπίο για τις επενδύσεις σε υποδομές και επιχειρήσεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές,

–          Την νέα οδό που πρέπει να ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα όσον αφορά στο θέμα της ενέργειας, τόσο από την οπτική της καινοτομίες στις τεχνολογίες ενέργειας και την ενίσχυση των ΑΠΕ, όσο και την ενεργειακή αποδοτικότητα και ασφάλεια.

Οι προτάσεις έγιναν δεκτές από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, η εκπρόσωπος της οποίας ευχαρίστησε την Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή της στη ανωτέρω θεματική.

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (International Chamber of Commerce – ICC) είναι ο παγκόσμιος επιχειρηματικός οργανισμός, ένα αντιπροσωπευτικό σώμα που εκφράζει με κύρος τις επιχειρήσεις από όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, σε κάθε μέρος του κόσμου. Επιχειρηματικοί ηγέτες και εμπειρογνώμονες που προέρχονται από τα μέλη του ICC καθορίζουν μέσω των Επιτροπών του τη στάση των επιχειρήσεων σε γενικά θέματα εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής καθώς και σε τεχνικά και ζωτικής σημασίας ειδικά θέματα.

Η Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου -ICC Ελλάς, της οποίας Πρόεδρος τελεί ο κ. Νικόλαος Βερνίκος, ιδρύθηκε το 1926. Mέλη της είναι τα 59 Εμπορικά, Βιομηχανικά, Βιοτεχνικά και Επαγγελματικά Επιμελητήρια της χώρας και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται κυρίως με το εξωτερικό και επιθυμούν να συνεισφέρουν στη διεθνή εκπροσώπηση της ελληνικής οικονομίας και να λάβουν μέρος στη διαμόρφωση των κανόνων διεξαγωγής της επιχειρηματικής τους δραστηριότητος παγκοσμίως.

Περισσότερα Νέα