Συμμετοχή της Δρ. Αυγερινοπούλου στην Διοικούσα Επιτροπή του Οργανισμού για τη Παγκόσμιας Συνεργασία για το Νερό και εκλογή της στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων

24 Ιουλίου - 17:11 Τοπικά

Στη Στοκχόλμη μετέβη η Δρ. Αυγερινοπούλου Διονυσία-Θεοδώρα για να συμμετάσχει ως μέλος στην Συνάντηση της Διοικούσας Επιτροπής (Steering Committee) του Οργανισμού για την Παγκόσμια Συνεργασία για το Νερό (Global Water Partnership Organization – GWPO). Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από 16 μέλη από όλον τον κόσμο και καθορίζει την στρατηγική του Οργανισμού για το μέλλον, καθώς και τις βασικές πολιτικές της οποίες ο Οργανισμός θα επιδιώξει για τα επόμενα χρόνια, ώστε να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικότητα οι προκλήσεις της εποχής μας και οι πιέσεις τις οποίες δέχονται οι υδάτινοι πόροι. Ανάμεσα στα θέματα της συζήτησης συγκαταλέχθηκαν η σύνδεση του Μεταναστευτικού Ζητήματος και οι χρήσεις ύδατος, η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών οικοσυστημάτων, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η ορθολογική διαχείριση του ύδατος, οι νέες χρηματοδοτικές ροές για τη διαχείριση του ύδατος, η Ατζέντα 2030 για την Ανάπτυξη και ο Παγκόσμιος Στόχος Βιωσιμότητας Νο 6, καθώς και η «Ατζέντα Αλλαγής» η οποία κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική διαχείριση, επάρκεια, προσβασιμότητα σε όλους και υγεία των υδάτων στο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης, η Δρ. Αυγερινοπούλου εξελέγη και Μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων (Nomination Committee) του Οργανισμού της Παγκόσμιας Συνεργασία για το Νερό. Η Επιτροπή επιλέγει τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Διορίζει δε τους εξωτερικούς ελεγκτές.

Το περιβαλλοντικό έργο της Δρ. Αυγερινοπούλου τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης, καθώς έχει τιμηθεί με το Πράσινο Αστέρι του ΟΗΕ, υπήρξε υποψήφια για τη θέση του Υπο-Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για περιβαλλοντικά ζητήματα, ενώ διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής και τις Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής και είναι επί χρόνια εκλεγμένη Πρόεδρος του Κύκλου Βουλευτών της Μεσογείου για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Είναι δε εξειδικευμένη δικηγόρος στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος και Κλιματικών Αλλαγών, ενώ τελεί Εκτελεστική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτο Δικαίου, Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Περισσότερα Νέα