Συνάντηση Ένωσης Αστυνομικών Ηλείας με κ.Σακελλαρόπουλο και κ.Μαρτζάκλη

24 Ιουλίου - 19:31 Τοπικά

Την 06/06/2022 αντιπροσωπεία του Δ.Σ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας, αποτελούμενη από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον ταμία, συναντήθηκε με τον βοηθό Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος κ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη, με τον οποίο συζητήθηκαν τρόποι εξεύρεσης κονδυλίων προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Ένεκα της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα η έγκριση κονδυλίων προς κάλυψη αναγκών του προσωπικού δεν μπορεί να επιτευχθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να καλύπτουν βασικές ανάγκες τους με ιδία έξοδα. Ο κ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ αφού αναγνώρισε το δίκαιο των αιτημάτων , μας ενημέρωσε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να δοθεί λύση σε ορισμένες εξ’ αυτών.

Εν συνεχεία η αντιπροσωπεία του Δ.Σ συναντήθηκε με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Ελλάδος Υποστράτηγο κ.ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ Απόστολο με τον οποίο συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνάντησης της Ενώσεως μας με τον Αρχηγό του σώματος Αντιστράτηγο κ.ΣΚΟΥΜΑ Κωνσταντίνο, ενώ επιπλέον του τέθηκαν θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού.

Περισσότερα Νέα