Συνάντηση εργασίας Εταίρων και Δυνητικών Δικαιούχων του ευρωπαϊκού έργου HarmoNIA για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης

24 Ιουλίου - 16:43 Τοπικά

Στην εναρμόνιση πρακτικών για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, επικεντρώθηκε η τρίτη συνάντηση εργασίας του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας INTERREG ADRION «HARMONIA» (Harmonization and Networking for contaminant assessment in the Ionian and Adriatic Seas / Εναρμόνιση & δικτύωση για την αξιολόγηση της ρύπανσης στο Ιόνιο & την Αδριατική Θάλασσα).

Η συνάντηση εργασίας διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας στο πλαίσιο των προγραμματισμένων συναντήσεων για την υλοποίηση του έργου και πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Βυζαντινό, στην Πάτρα.

Την πρώτη ημέρα, συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρων του έργου από την Ιταλία, την Σλοβενία, την Κροατία, το Μαυροβούνιο και την Αλβανία. Παρουσιάστηκε η μέχρι σήμερα πορεία του έργου και έγινε η κατάρτιση συντονιστικού χάρτη προκειμένου να υλοποιηθούν τα παραδοτέα του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του.

Κατά τη δεύτερη μέρα, η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή και εκπροσώπων δυνητικών δικαιούχων που αναμένεται να χρησιμοποιήσουν και να ωφεληθούν από τα παραδοτέα του έργου όπως, το Τεχνικό Επιμελητήριο, Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Χημικής Υπηρεσίας Πάτρας, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών, υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, των ΕΛ.ΠΕ, της  Ε.Δ.Ε.Υ κ.α.

 «Συνεργασίες όπως το πρόγραμμα HARMONIA προάγουν την προστασία των θαλάσσιων υδάτων και επιπλέον τις νέες μορφές διακυβέρνησης για ζητήματα τα οποία μας απασχολούν όλους και πρόκειται να μας απασχολήσουν και στο μέλλον. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα συνδράμει ανάλογες προσπάθειες προκειμένου να επιφέρει πολλαπλά οφέλη για τους φορείς και κυρίως για τους πολίτες Δυτικής Ελλάδος» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας Περιβάλλοντος Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας, Λάμπρος Δημητρογιάννης κατά την τοποθέτησή του,

Στη διάρκεια των διήμερων εργασιών παρουσιάστηκαν και αποτελέσματα επιστημονικών και άλλων εργασιών περιβαλλοντικού και οικολογικού χαρακτήρα για την ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου.

Το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας INTERREG ADRION «HARMONIA» – ένα από τα συνολικά 18 έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλία. Αντικείμενό του είναι η  εναρμόνιση μεθοδολογιών, πρακτικών και εργαλείων για τις χώρες που βρέχονται από την Αδριατική και το Ιόνιο. Κύριος στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων με ενιαίο και συγκρίσιμο τρόπο, προκειμένου να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της προστασίας του περιβάλλοντος στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου.

 

Περισσότερα Νέα