Συνάντηση για περιβαλλοντικά θέματα της Ηλείας Έφης Γεωργοπούλου Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη

24 Ιουλίου - 17:22 Τοπικά

Ενημερωτική συνάντηση για όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα του νομού Ηλείας είχε στις 24/02/2015 η Βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να παραθέσει η βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ στη νέα πολιτική ηγεσία πλήθος ζητημάτων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των πολιτών στο νομό Ηλείας και την ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης δημόσιων αναπτυξιακών έργων περιβαλλοντικής προστασίας.

Τα ζητήματα που τέθηκαν αναλυτικά υπόψη της νέας πολιτικής ηγεσίας αφορούν την διαχείριση των απορριμμάτων στην Ηλεία με έμφαση στην τραγική κατάσταση στην πόλη του Πύργου, την προστασία και ανάδειξη της περιοχής του Καϊάφα αλλά και εν γένει του Κυπαρισσιακού Κόλπου, την διαχείριση των αδρανών υλικών στις κοίτες των ποταμών και χειμάρρων της Ηλείας, την επιτακτική ανάγκη επαναλειτουργίας και υλοποίησης των απαιτούμενων επισκευαστικών εργασιών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πύργου, την προστασία των δασικών εκτάσεων στο Δημοτικό Κάμπινγκ Κουρούτας, την αντιμετώπιση της παράνομης ρίψης βοθρολυμάτων στο φαράγγι Αντρωνίου Aρχ. Ολυμπίας, περιοχής NATURA 2000 και την αντιμετώπιση της ρύπανσης στην περιοχή των Αγ. Θεοδώρων στη Δημοτική Ενότητα Λεχαινών από την λειτουργία μονάδας αδρανοποίησης-καύσης υποπροϊόντων σφαγής.

Έγινε εκτενής συζήτηση με τον αναπληρωτή Υπουργό και δόθηκαν εκ μέρους της βουλευτού Ηλείας όλα τα έγγραφα που είχαν προκύψει από τον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο που είχε ασκήσει προς τα συναρμόδια Υπουργεία την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Ο αναπληρωτής Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα μελετήσει ένα προς ένα τα ζητήματα ώστε να δρομολογηθούν το συντομότερο οι απαραίτητες ενέργειες που θα προκρίνει το Υπουργείο, ενώ τόνισε ότι θα δοθεί άμεση προτεραιότητα στην περιοχή του Καϊάφα και στην διαχείριση των απορριμμάτων.

Ειδικότερα για την περιοχή του Καϊάφα, η βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ συζήτησε με τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό την δυνατότητα εκπόνησης μελετών για την  υλοποίηση έργων περιβαλλοντικής προστασίας και ήπιας ανάπτυξης που αφορούν τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης της Λίμνης Καϊάφα, αλλά και την ανάπτυξη επιδεικτικού μοντέλου ιατρικής/ιαματικής τουριστικής υποδομής μέσω διαχείρισης – προστασίας – ανάδειξης της φυσικής και πολιτικής κληρονομιάς των Ιαματικών λουτρών Καϊάφα. Τα έργα αυτά έχουν κοστολογηθεί από την αρμόδια διαχειριστική αρχή (ΕΤΑΔ) περί τα 8 εκατ. ευρώ και δύναται να χρηματοδοτηθούν από τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Ο κ. Αναπληρωτής Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα μελετήσει το φάκελο με τα προτεινόμενα έργα και σημείωσε ότι το Υπουργείο θα πάρει «πάνω του» τον σχεδιασμό και υλοποίησή τους λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την άποψη αλλά και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Η βουλευτής και ο αναπληρωτής Υπουργός συμφώνησαν ότι στην περιοχή πρέπει να σταματήσουν τα σχέδια που είχε στο συρτάρι της η προηγούμενη συγκυβέρνηση για υπέρμετρη εμπορική εκμετάλλευση.

Η βουλευτής συζήτησε με τον κ. αναπληρωτή Υπουργό για τον κίνδυνο επιβολής προστίμου από το Ευρωδικαστήριο στην χώρα μας για την περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου λόγω της  μη λήψης διαχρονικά όλων των απαιτούμενων μέτρων αυστηρής προστασίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta. Η βουλευτής επισήμανε ότι δεν ελήφθησαν υπόψη από την απερχόμενη Γενική Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ οι αναλυτικές παρατηρήσεις που είχε υποβάλει η ίδια κατά τη διαδικασία της «διαβούλευσης» ή είχαν διατυπωθεί δημόσια από πλήθος περιβαλλοντικών οργανώσεων για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προστασίας της περιοχής του Κυπαρισσιακού Κόλπου. Με τις παρατηρήσεις αυτές είχε κρούσει εγκαίρως τον κώδωνα του κινδύνου ότι, αν δεν ληφθούν υπόψη, η χώρα μας θα βρεθεί μπροστά στον κίνδυνο της επιβολής προστίμου από το ευρωδικαστήριο, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και βαραίνει αποκλειστικά την προηγούμενη συγκυβέρνηση (Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά και πάλι από το ευρωδικαστήριο να διαπιστώσει ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που τάσσει η οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας). Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι ο νέος αναπληρωτής Υπουργός συμφώνησε με το πλαίσιο των παραπάνω παρατηρήσεων και δεσμεύτηκε ότι, μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος του ΠΔ από το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες μεταβολές αυτού ώστε και να προστατευθεί περιβαλλοντικά η περιοχή αλλά και να αποφύγει η χώρα μας ένα τεράστιο οικονομικό βάρος με την επιβολή του προστίμου.

Για τη διαχείριση των απορριμμάτων, η βουλευτής τον ενημέρωσε για τις δίκαιες κινητοποιήσεις κατοίκων και φορέων της πόλης του Πύργου καθώς και για τα αιτήματά τους. Τέθηκε ως επείγον ζήτημα η ανάγκη άμεσης ανακούφισης του Πύργου με την μεταφορά των απορριμμάτων σε νομίμως υφιστάμενους χώρους και στη συνέχεια η ανάγκη προσανατολισμού σε σύγχρονες και βιώσιμες μορφές διαχείρισης.

Συμφώνησαν και οι δύο ότι είναι υπέρμαχοι της διαδικασίας που αφορά τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση. Πάνω σε αυτή τη βάση ζητήθηκε από τον κ. Υπουργό να εξετάσει άμεσα τη δυνατότητα επανένταξης πρόσκλησης στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 για τη διαχείριση απορριμμάτων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το ΕΠΠΕΡΑΑ /Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη/ 2007-2013. Ο κ. Υπουργός συμφώνησε και μάλιστα σημείωσε ότι θα συμβάλει ώστε αυτή η πρόσκληση να αφορά τους άξονες ανακύκλωση – κομποστοποίηση.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τον κ. αναπληρωτή Υπουργό να ενημερωθεί από την Δημοτική Αρχή Πύργου για τους λόγους μη υλοποίησης του έργου επαναλειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πύργου, αλλά και να εξετάσει τη δυνατότητα επανένταξης του έργου στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Ο κ. Υπουργός από τη μεριά του δεσμεύτηκε να εξετάσει όλα τα δυνατά χρηματοδοτικά εργαλεία (Νέο ΕΣΠΑ, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα κλπ.) ώστε να υλοποιηθεί αυτό το σημαντικό έργο περιβαλλοντικής και κοινωνικής σημασίας.

Για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα ο κ. Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές και θα δρομολογήσει την επίλυση τους με πρώτο βήμα την επικοινωνία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οι οποίες έχουν και την ευθύνη διαχείρισής τους.

Περισσότερα Νέα