Συνάντηση των μελών της υπό σύσταση, Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας

24 Ιουλίου - 16:31 Τοπικά

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 η συνάντηση των μελών της υπό σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των φύλων. Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν τη συζήτηση ήταν η απουσία ίσων ευκαιριών, οι μισθολογικές ανισότητες, τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας, οι διακρίσεις στο χώρο εργασίας καθώς και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που υφίστανται στο γυναίκειο πληθυσμό.

Τα μέλη επικεντρώθηκαν στην ανάγκη να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο περιφερειακό σχέδιο με απώτερο στόχο την ενίσχυση και προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, την ουσιαστική ισότητα των φύλων σε κάθε έκφανση της ζωής και την εξάλειψη υπαρκτών έμφυλων διακρίσεων.

Κατά την τοποθέτηση του ο Πρόεδρος της υπό σύσταση επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνας Ζαΐμης δήλωσε: «Η ισότητα των φύλων και το δικαίωμα όλων σε μια μόνιμη και αξιοπρεπή εργασία αποτελεί κεντρικό άξονα της αναπτυξιακής πολιτικής της ΠΔΕ.  Είναι ευθύνη όλων μας η καταπολέμηση ανισοτήτων που χαρακτηρίζουν τη σημερινή κοινωνία και αυτό θα επιτευχθεί μέσα από συλλογική προσπάθεια  και συνεργασία με άλλους φορείς».

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Τάκης Παπαδόπουλος, τόνισε:            «Είναι μια καλή ευκαιρία μέσα από τις δράσεις της υπό σύσταση επιτροπής να ευαισθητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και να ενισχύσουμε το ρόλο τους με τη θέσπιση νέων νομοθετικών παρεμβάσεων»

Στη συνεδρίαση συμμετείχε εξ αποστάσεως o συντονιστής της πρωτοβουλίας REBRAINGREECE-ΠΔΕ, Παντελής Νικολαΐδης και ενημέρωσε τα μέλη για τις προτεραιότητες του προγράμματος. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου των γυναικών μέσα από καινοτόμα προγράμματα που στόχο έχουν την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και γνώσεων σε νέες γυναίκες.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν επίσης η Αμαλία Βούλγαρη  –Πολονύφη Περιφερειακή  Σύμβουλος της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, η Γεωργία Μπίμπα από το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, η Ευαγγελία Γιαννόπουλου και Ευαγγελία Μάρκου από την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης, η Άννα-Μαρία Ρογδάκη και η Θεοδώρα Μιχαλοπούλου από την Ένωση Γυναικών Πάτρας, η Ευγενία Αρβανίτη από το Πανεπιστήμιο Πατρών, η Βασιλεία Χατζηνικήτα από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, η Ιωάννα Λουρίδα και η Ευτυχία Λαμπροπούλου που εκπροσώπησαν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Γ.Γ. Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των φύλων,  και η Βίκυ Αθανασοπούλου Πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών «Δυμαρίστη».

Περισσότερα Νέα