Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου

24 Ιουλίου - 19:19 Τοπικά

Τακτική συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήμου Πύργου, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (17/10) στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, υπό την προεδρία του δημάρχου Πύργου και επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Παναγιώτη Αντωνακόπουλου.

Τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση ήταν ο απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου κι ο σχεδιασμός και οι δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων της επερχόμενης χειμερινής περιόδου.

Έγινε εκτενής αναφορά στις δράσεις εντός της θερινής αντιπυρικής περιόδου με παρουσίαση των δαπανών για ανάλογες εργασίες, καθώς και παρουσίαση των δαπανών συνολικά δράσεων Πολιτικής Προστασίας που αφορούν και αντιπλημμυρικές δράσεις, από την αρχή της χρονιάς έως τώρα. Εξετάστηκε το δυσάρεστο φαινόμενο όπου τέθηκε φέτος τόσο έντονα στο στόχαστρο το κομμάτι πλησίον της Σπιάτζας, με πλήθος εμπρησμών το προηγούμενο διάστημα.

–  Από την πλευρά του Δήμου Πύργου αποφασίστηκε και γνωστοποιήθηκε πως θα διατεθεί ποσό 200.000 ευρώ, μέσα από ιδίους πόρους για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις, με σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού, ώστε να προχωρήσουν άμεσα απαραίτητοι καθαρισμοί αυλάκων από φερτά υλικά κ.τ.λ. σε επικίνδυνα κι επίφοβα σημεία διαφόρων περιοχών του Δήμου.

Επίσης, μεταξύ άλλων, έγινε αναφορά και «χαρτογράφηση» επικίνδυνων προς πτώση δένδρων, σε διάφορα σημεία τόσο εντός της πόλης όσο και στις παρυφές της, αναφορά στον καθαρισμό φρεατίων που ήδη διεξάγεται με κύρια μέριμνα από τη ΔΕΥΑΠ, παρουσίαση από την Πυροσβεστική και τον Δήμο των διαθέσιμων αντλητικών μέσων. Ενώ συμφωνήθηκε πως θα ακολουθήσει άμεσα συνάντηση εμπλεκομένων φορέων, όπως Δήμου, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, προκειμένου να εστιαστούν σημεία προτεραιότητας σε σχετικές εργασίες αλλά και να γίνει διαμοιρασμός σχετικών εργασιών έτσι ώστε αυτές να είναι πιο άμεσες και αποδοτικές.

*  Στη συνεδρίαση, που συμμετείχαν τα μέλη του Οργάνου (δημοτικών αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, όπως της Πολιτικής Προστασίας, Τεχνικών Υπηρεσιών, τμήματος Καθαριότητας, Γραφείου Κίνησης, καθώς επίσης των εκπροσώπων λοιπών αρμοδίων υπηρεσιακών και πολιτειακών φορέων όπως, Πυροσβεστικής, Αστυνομίας, Δασαρχείου, ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, κ.α.), τονίστηκε από όλους πως έχουν γίνει άλματα στο κομμάτι της συνεργασίας. Κι επισημάνθηκε η ανάγκη διατήρησης του αυτού του ήδη υπάρχοντα άμεσου συντονισμού, της άψογης συνεργασίας και της άμεσης επικοινωνίας των θεσμικών οργάνων μεταξύ τους, για την πληρέστερη κι αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν αλλά και που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον.

Περισσότερα Νέα