Συνεδριάζει αύριο Μ. Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου. Αναλυτικά τα θέματα

24 Ιουλίου - 17:06 Τοπικά

Συνεδριάζει αύριο Μεγάλη Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα εξής:


1. Λήψη απόφασης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του δήμου οικ. έτους 2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2/2017 απόφασης – εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής (σκέλος 2ο της απόφασης).

2. Λήψη απόφασης έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 56/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

3. Λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων που εισηγείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
3.1 Έγκριση προτεινόμενης τροποποίησης κυκλοφοριακής ρύθμισης στην οδό Στεφανοπούλου της Δ.Κ Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 37/2017 απόφασης – εισήγησης.
3.2 Έγκριση διαμόρφωσης και ανακατασκευής τμήματος του πεζοδρομίου στον κυκλικό κόμβο Αγ. Γεωργίου της Δ.Κ. Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 24/2017 απόφασης – εισήγησης.
3.3 Έγκριση τροποποίησης των υφιστάμενων χώρων διεξαγωγής λαϊκών αγορών, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 25/2017 απόφασης της ΕΠΖ και της υπ’ αριθμ. 83/2017 απόφασης – εισήγησης του Δ.Σ. της ΔΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ.
3.4 Έγκριση ή μη της παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Καραϊσκάκη στην Δ.Κ. Πύργου [Η ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 36/2017 απόφασή της εισηγείται αρνητικά]
3.5 Έγκριση ή μη των χειμερινών δρομολογίων του ΚΤΕΛ [Η ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 26/2017 απόφασή της εισηγείται τη μη έγκριση].

4. Λήψη απόφασης έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου.

5. Λήψη απόφασης ορισμού:
α. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και
β. δύο (2) παραγωγικών τάξεων που θα συμμετέχουν στην επιτροπή.

6. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 288/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Ορισμός μελών του ΝΠΔΔ: «Σχολική Επιτροπή του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

7. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 289/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Ορισμός μελών του ΝΠΔΔ: «Σχολική Επιτροπή μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

8. Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργασίας «Συντήρηση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κατσαρού», με Α.Μ. 13/16, έως 15-5-2017.

9. Λήψη απόφασης έγκρισης των πρωτοκόλλων παραλαβής του έργου:
9.1 «Ύδρευση δημοτικής ενότητας Ιάρδανου & Βώλακος Δ. Πύργου από το δίκτυο του
Ερύμανθου ποταμού» με Α.Μ. 3/2011 (προσωρινή παραλαβή).
9.2 «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Χειμαδιού με Α.Μ. 27/12(οριστική παραλαβή).

10. Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών της εταιρείας CYTA στη Δ.Κ. Πύργου.

11. Λήψη απόφασης ανάκλησης της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης των ακινήτων του Δήμου α. «Πολιτιστικό Κέντρο Κούβελου» και β. «Κέντρο Φιλοξενίας Σκαφιδιάς», που είχαν παραχωρηθεί στη ΔΗΚΕΠ δυνάμει των υπ’ αριθμ. 14/2016 και 316/2011 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

12. Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας προμήθειας δύο (2) οχημάτων για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής της με συνοπτικό διαγωνισμό.

13. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (καλλιεργήσιμη γη) στην Τ.Κ. Επιταλίου με τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας:
13.1 Στη θέση «Λιβάδι» 301.306 τ.μ.
13.2 Στη θέση «Μύτικας» 7.300 τ.μ.

14. Λήψη απόφασης για τη διοικητική αποβολή του κ. Παπαγεωργίου Βασιλείου του Ανδρέα, από τον ισόγειο χώρο του πρώην συγκροτήματος ενοικιαζόμενων δωματίων με διακριτικό τίτλο «Δελφίνι», κειμένου στην Τ.Κ. Κατακόλου του Δήμου Πύργου και επί της οδού Αρχαίας Ολυμπίας.

15. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής σύμβασης παροχής υπηρεσιών των αντικειμένων:
15.1 «Επισκευή ελαστικών»
15.2 «Συντήρηση ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος XEROX WC 5955 που βρίσκεται στο Λάτσειο Μέγαρο και δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων ΧΕΡΟΧ WC 5325 που βρίσκονται στο Πολύκεντρο».

16. Λήψη απόφασης: α. Αποδοχής ή μη της από 7/3/2017 (αριθμ. πρωτ.6029/7-3-2017) ένστασης της εταιρείας «Ανδρέας & Θεμιστοκλής Νικία Νικολετόπουλοι ΑΒΕΤΕ» επί του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιϊα Δ. Διαμερισμάτων Δήμου Ιάρδανου»
β. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου.

17. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την αναβίωση του εθίμου των ιπποδρομιών στην Τ.Κ. Επιταλίου.
18. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εις μνήμην του Οπλαρχηγού Βιλαέτη, στην Τ.Κ. Λαντζοϊου.

19. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακινήσεων εκτός έδρας.

20. Εξέταση αιτήματος του κ. Μπερτσάτου Διονυσίου για την απαλλαγή ή μη εισφορών και πάγιων τελών ΤΟΕΒ.

21. Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών από παράβολα μουσικών οργάνων στους κ.κ:
– Παπαδόπουλο Χρήστο του Κων/νου ποσό 75,00€
– Γιαννακαρά Σοφία ποσό 75,00€
22. Λήψη απόφασης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τέλους ακίνητης περιουσίας, λόγω μεταβίβασης ακινήτου, κατόπιν αιτήσεως της κ. Καλαμπόκα Παναγιώτας.

23. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των έργων:
23.1 «Αναβάθμιση αστικού χώρου – δημιουργία πεζοδρόμων πέριξ εκπαιδευτικών μονάδων 5ου Δημοτικού Σχολείου & 9ου Νηπιαγωγείου Δήμου Πύργου» με Α.Μ. 19/12 προϋπολογισμού 263.000,00€.
23.2 «Εσωτερική οδοποιϊα και τεχνικά ΔΔ Πεύκης» με Α.Μ. 253/07 προϋπολογισμού 11.500,00€.

Περισσότερα Νέα