Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

24 Ιουλίου - 16:43 Τοπικά

Συγκαλείται αύριο Παρασκευή 25 Οκτωβρίου και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου σε τακτική  συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Κίνηση διαδικασίας για τη μετονομασία της πλατείας «Παλιόβρυσες» της Κοινότητας Πύργου, σε πλατεία «Μίκης Θεοδωράκης» και λήψη σχετικής απόφασης.

2. Λήψη απόφασης έγκρισης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019, κατόπιν  των υπ’ αριθμ. 242/2019 και 243/2019 αποφάσεων – εισηγήσεων της Οικονομικής Επιτροπής. 

3. Λήψη απόφασης τεκμηρίωσης της αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα της υπηρεσίας «Επεξεργασία κλαδιών για κομποστοποίηση». 

4. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Πύργου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας. 

5. Λήψη απόφασης έγκρισης χρονοδιαγράμματος – παράταση προθεσμίας υλοποίησης της μελέτης: «Τροποποίηση και Επέκταση Γ.Π.Σ. Πύργου Μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Πύργου Ν. Ηλείας» (έως 30-12-2020). 

6. Ενημέρωση για Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και αναθεώρηση σχεδίου πόλης Πύργου. 

7. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος ένταξης του έργου:
«Αποκατάσταση λειτουργικότητας τμημάτων 1ου και 3ου ορόφου κτιρίου «Πολύκεντρο» Δήμου Πύργου» στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών πρόσκληση V στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων» με τίτλο: «Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων». 

8. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 46/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού» ως προς το σκέλος της έγκρισης του απολογισμού οικ. έτους 2018.

9. Εξέταση αιτήσεως του κ. Τσεπενέκα Σπυρίδωνος με την οποία ζητείται η απότμηση πεζοδρομίου και η τοποθέτηση σχετικής σήμανσης έμπροσθεν της οικίας του που βρίσκεται στην Κοινότητα Πύργου, επί της οδού Καραϊσκάκη 34 [Η ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 16/2019 απόφασή της εισηγείται θετικά].

10. Λήψη απόφασης ορισμού δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Περισσότερα Νέα