Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ανδραβίδας – Κυλλήνης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

24 Ιουλίου - 19:13 Τοπικά

Δημόσια συνεδρίαση πραγματοποιεί το Δημοτικό Συμβούλιο Ανδραβίδας – Κυλλήνης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λεχαινών, την  28η   του   μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ.,  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Επικύρωση της αριθ. 12ης Τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 13/07/2022 (εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. κος Ανυφαντής Πέτρος).
 2. Επικύρωση της αριθ. 13ης Τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 22/08/2022 (εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. κος Ανυφαντής Πέτρος).
 3. Επικύρωση της αριθ. 14ης Κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 08/09/2022 (εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. κος Ανυφαντής Πέτρος).
 4. Επικύρωση της αριθ. 15ης Κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 16/09/2022 (εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. κος Ανυφαντής Πέτρος).
 5. Επικύρωση της αριθ. 17ης Τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 28/09/2022 (εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. κος Ανυφαντής Πέτρος).
 6. Επικύρωση της αριθ. 18ης Ειδικής συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 25/10/2022 (εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. κος Ανυφαντής Πέτρος).
 7.  Επικύρωση της αριθ. 19ης Τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 25/10/2022 (εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. κος Ανυφαντής Πέτρος).
 8. Λήψη απόφασης για την καταβολή της παροχής γάλατος σε χρήμα σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου (Εισηγήτρια: Α/Δ Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κα Κακαλέτρη Γεωργία).
 9. Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης για ανέγερση προσωρινών καταλυμάτων σε καλλιεργούμενες εκτάσεις σε ιδιόκτητο ακίνητο του κ. ΜΕΝΎΧΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ στην θέση ΚΩΜΗ ή ΚΟΡΔΑΙΙΚΑ της Κοινότητας Βάρδας (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής κος Κεκάτος Διονύσιος).
 10. Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης για ανέγερση προσωρινών καταλυμάτων σε καλλιεργούμενες εκτάσεις σε ιδιόκτητο ακίνητο της εταιρείας AGRIDEA IKE στην θέση ΧΩΡΑΦΑΚΙ της Κοινότητας Μέλισσας (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής κος Κεκάτος Διονύσιος).
 11. Χαρακτηρισμός επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ως εποχιακές για το έτος 2023 (Εισηγήτρια: Α/Δ Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κα Κακαλέτρη Γεωργία).
 12. Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΄΄ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ΄΄ με αριθ. γνωστοποίησης 1217742/28-09-2021, ιδιοκτησίας Ζαφειροπούλου Ελένης, που βρίσκεται επί της Ν.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου στην Κοινότητα Κουρτεσίου (εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. κος Ανυφαντής Πέτρος).

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                   ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Περισσότερα Νέα