Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου. Τα 34 θέματα της ημερήσιας διάταξης

24 Ιουλίου - 18:05 Τοπικά

Με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 και ώρα 18.30 μ.μ, σε τακτική συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου. Αναλυτικά τα θέματα:


1. Λήψη απόφασης επί των κάτωθι αιτήσεων που εισηγείται η ΕΠΖ:

α) Εξέταση αιτήσεως του κ. Γεωργίου Κάρδαρη, με την οποία ζητείται η εξασφάλιση ελευθέρας εισόδου των ασθενών του στο ιατρείο του, που βρίσκεται επί της οδού Αγησιλάου 2 της Δ.Κ Πύργου [Η Ε.Π.Ζ με την αριθ. 21/14 απόφασή της εισηγείται θετικά].

β) Εξέταση αιτήσεως της κας Βασιλοπούλου Ανδρομάχης για τον καθορισμό της εκ περιτροπής στάθμευσης οχημάτων (μονά – ζυγά) επί της οδού Βιλαέτη και στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ερμού και Λιούρδη, της Δ.Κ Πύργου [Η Ε.Π.Ζ με την αριθ. 12/14 απόφασή της εισηγείται θετικά].

γ) Εξέταση αιτήσεως του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Περιφερειακό Τμήμα Πύργου) που αφορά στη χορήγηση αδείας στάθμευσης έμπροσθεν των γραφείων όπου στεγάζονται και βρίσκεται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 40 [Η Ε.Π.Ζ με την 9/14 απόφασή της εισηγείται αρνητικά].

δ) Εξέταση αιτήσεως του κ. Νικολάου Καραπαναγιώτη, για τη χορήγηση θέσης στάθμευσης έμπροσθεν της οικίας του επί της οδού Μπελούση της Δ.Κ Πύργου [Η Ε.Π.Ζ με την 14/14 απόφασή της εισηγείται αρνητικά].

ε) Εξέταση αιτήσεως του κ. Καρβέλα Παρασκευά που αφορά στη χορήγηση αδείας στάθμευσης έμπροσθεν του καταστήματός του, που βρίσκεται επί της οδού Πατρών 56 της Δ.Κ Πύργου [Η Ε.Π.Ζ Πύργου με την 10/14 απόφασή της εισηγείται αρνητικά].

2. Λήψη απόφασης για την ανάκληση αποφάσεων του Δ.Σ, που αφορούν στην παραχώρηση χώρων στάθμευσης (για την ασφάλεια των χρηματαποστολών) σε τράπεζες που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, κατόπιν της αριθ. 11/14 απόφασης της Ε.Π.Ζ.

3. Λήψη απόφασης έγκρισης της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2013.

4. Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση περιπτέρου, κατόπιν αιτήσεως της ιδιοκτήτριάς του κας Βουρλούμη Σοφίας, από τη θέση που βρίσκεται σήμερα επί της οδού Ρήγα Φεραίου και 28ης Οκτωβρίου, σε νέα επί της οδού Κατακόλου (έμπροσθεν του κτιρίου της Δ.Ο.Υ), κατόπιν της 1/14 απόφασης της ΕΠΖ.

5. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του δήμου οικ. έτους 2014.

6. Λήψη απόφασης έγκρισης του απολογισμού της ΔΗΚΕΠ χρήσεως 2012 [5/14 απόφαση της επιχείρησης].

7. Λήψη απόφασης έγκρισης της τροποποίησης του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΠ χρήσεως 2014 [4/14 απόφαση της επιχείρησης].

8. Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτου, για τη δημιουργία πλατείας, στην Τ.Κ Ώλενας.

9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση αίθουσας του δημοτικού σχολείου της Τ.Κ Αμπελώνα.

10. Λήψη απόφασης παραλαβής της μελέτης «Στατική μελέτη αποκατάστασης κτιρίου υπνωτηρίων ΟΣΕ» που εκπονήθηκε από τον Πολ. Μηχανικό κ. Παναγιώτη Ζουρντό [αριθ. 166/13 απόφαση ανάθεσης της Ο.Ε»

11. Λήψη απόφασης έγκρισης των κάτωθι ΑΠΕ:

α) 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Λαστεϊκων» με ΑΜ 30/13.

β) 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή σεισμόπληκτου κτιρίου Μανωλοπούλειου Νοσοκομείου Πύργου» με ΑΜ 53/10.

12. Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας των έργων:

α) «Αντιπλημμυρική προστασία στην ΤΚ Παλαιοβαρβάσαινας του δήμου Πύργου» με ΑΜ 27/13, έως 30-4-14.

β) «Επισκευή δημοτικού σχολείου ΤΚ Καράτουλα – Μαγούλας» με ΑΜ 22/13 έως 30-4-14.

γ) «Επισκευή 7ου δημοτικού σχολείου Πύργου» με ΑΜ 25/13, έως 30-4-14.

13. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του δήμου Πύργου και του κ. Κων/νου Κατσιαδράμη του Νικολάου.

14. Λήψη απόφασης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ του δήμου Πύργου και της ΔΕΥΑΠ για την υλοποίηση της πράξης «Συμπληρωματικό Υδραγωγείο Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερύμανθου ποταμού» (σχετική απόφαση 69/11 του Δ.Σ).

15. Λήψη απόφασης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ του δήμου Πύργου και της ΔΕΥΑΠ για την υλοποίηση της πράξης «Συνδέσεις δεξαμενών με το δίκτυο ύδρευσης από τον Ερύμανθο ποταμό» (σχετική απόφαση 536/11 του Δ.Σ).

16. Λήψη απόφασης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ του δήμου Πύργου και της ΔΕΠ Α.Ε ΟΤΑ με θέμα την παραχώρηση μηχανημάτων έργων έναντι προμήθειας αδρανών υλικών για τις ανάγκες του δήμου (σχετική απόφαση 149/12 απόφαση του Δ.Σ)

17. Λήψη απόφασης έγκρισης της προμήθειας Κάδων Ανακυκλώσιμων για οικιακή χρήση Δήμου Πύργου δαπάνης 40.000,00 € καθώς και του τρόπου διενέργειας αυτής (με πρόχειρο διαγωνισμό).

18. Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός της Τ. Κ Κατακόλου.

19. Λήψη απόφασης – γνωμοδότησης για τη χορήγηση αδειών πλανοδίου Εμπορίου τύπου Β΄.

20. Λήψη απόφασης για την επιλογή και προέγκριση αδειών πλανοδίου εμπορίου τύπου Β΄(κινητές καντίνες) 2014.

21. Λήψη απόφασης έγκρισης συνδρομών περιοδικών και εφημερίδων για το έτος 2014.

22. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης ποσού ύψους 2.500,00€ για τη σίτιση του προσωπικού της πολιτικής προστασίας.

23. Λήψη απόφασης διαγραφής ποσού από τους βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους, που αφορά σε οφειλή τέλη παρεπιδημούντων ποσού ύψους 258,54€ πλέον προσαυξήσεων του κ. Λούπη Μιχαήλ του Αριστείδη.

24. Λήψη απόφασης μερικής διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και προστίμου έτους 2007 του κ. Γαλανόπουλου Γεωργίου του Δημητρίου.

25. Λήψη απόφασης μερικής διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και προστίμου 2007 και 2008 του κ. Καραγιάννη Κων/νου του Βασιλείου.

26. Λήψη απόφασης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής για παράβαση του ΚΟΚ του κ. Καραμαλίκη Διονυσίου του Νικολάου.

27. Λήψη απόφασης για την αλλαγή χρεώστη από χρηματικούς καταλόγους ΚΟΚ.

28. Λήψη απόφασης για την επιστροφή των χρηματικών ποσών:

Α) ποσού ύψους 75,00€ στον κ. Φωτόπουλο Απόστολο, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, για παράβολο άδειας λειτουργίας καταστήματος, που δεν χρησιμοποιήθηκε.

Β) ποσού ύψους 101,45€ σ τον κ. Βαρελά Δημήτριο του Παναγιώτη, ως αχρεωστήτως καταβληθέν και εισπραχθέν για τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ).

Γ) ποσού ύψους 183,69€ στην κα Μαρκοπούλου Όλγα ως αχρεωστήτως καταβληθέν και εισπραχθέν για τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)

29. Λήψη απόφασης έγκρισης της αριθ. 12/14 απόφασης του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου περί της εκ νέου ψήφισης του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ του Ν.Π οικ. έτους 2014, ως προς το ορθό.

30. Λήψη απόφασης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Πύργου, και του Δ.Λ.Τ.Π, για την παραλαβή των στερεών αποβλήτων των πλοίων.

31. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00€ πλέον ΦΠΑ για τη συνδιοργάνωση με την Εθελοντική Δράση Πύργου και τον Επιστημονικό Σύλλογο Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ηλείας, του 4ου Λαϊκού Ανώμαλου Δρόμου «Ο Γύρος του Πύργου».

32. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπων του δήμου στις επιτροπές:

Α. Χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2014.

Β. Χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων για το έτος 2014.

33. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος: «Αμιγής αίθουσα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου» που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Νικολάου 2 της Δ.Κ Πύργου, ιδιοκτησίας του κ. Μπίνη Παναγιώτη του Γεωργίου.

34. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας διενέργειας παιγνιοχάρτων στα καταστήματα:

α) «Καφενείο» ιδιοκτησίας της κας Τάραμα Μαρίας του Νικολάου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λασταιΐκων του Δήμου Πύργου [δύο (2) ειδικά διασκευασμένα τραπέζια].

β) «Καφετέρια» ιδιοκτησίας του κ. Σταθόπουλου Βασιλείου του Δημητρίου που βρίσκεται στην Τ.Κ Βουνάργου [ένα (1) ειδικά διασκευασμένο τραπέζι].

Περισσότερα Νέα