Συνεδριάζει δια περιφοράς αύριο Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

24 Ιουλίου - 16:22 Τοπικά

Συγκλήθηκε σε δια περιφοράς συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Λήψη απόφασης έγκρισης του Σχεδίου  Στρατηγικού Σχεδιασμού – Α΄φάση του επιχειρησιακού προγράμματος  2020-2023 Δήμου Πύργου», κατόπιν της υπ’ αριθμ. 7/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

2.    Λήψη απόφασης έγκρισης της τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 6/2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

3.    Λήψη απόφασης έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία Τουριστικού Λεωφορείου     Δ.Χ. αστικής περιήγησης ανοικτού τύπου σε

ειδική διαδρομή, εντός  του Σχεδίου Πόλης Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 29/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

4.    Λήψη απόφασης καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος.

Περισσότερα Νέα