Συνεδριάζει "δια περιφοράς" σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου με δύο θέματα: Τα τέλη για τα τραπεζοκαθίσματα και ψήφισμα στήριξης των αγροτών

24 Ιουλίου - 16:32 Τοπικά

Κλήθηκε σε δια περιφοράς συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου για σήμερα Πέμπτη 28 Μαΐου με θέματα ημερήσιας Διαταξης:

1.    Λήψη απόφασης προσωρινής μείωσης τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων) από τραπεζοκαθίσματα σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4688/2020 και τροποποίησης των προθεσμιών καταβολής αυτών, κατόπιν της  υπ’ αριθμ. 245/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής. 

2.    Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου για τη στήριξη των αγροτών του Δήμου Πύργου που πλήττονται από την ανομβρία.

Περισσότερα Νέα