Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

19 Ιανουαρίου - 10:28 Τοπικά

Κλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου σε τακτική συνεδρίαση στις 19-1-2024 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Λήψη απόφασης ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2024.

2.    Λήψη απόφασης καθορισμού κοινωνικού φορέα που θα συμμετέχει στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ.

3.    Λήψη απόφασης ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύργου (ΔΕΥΑΠ).

4.    Λήψη απόφασης: Α. ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου», Β. εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου, Γ. Ορισμός θητείας

5.    Λήψη απόφασης καθορισμού κοινωνικού φορέα που θα συμμετέχει στο Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πύργου Α.Ε. ΟΤΑ (ΔΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ).

6.    Λήψη απόφασης: Α. Ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πύργου Α.Ε. ΟΤΑ (ΔΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ), Β. Ορισμός Προέδρου – Αντιπροέδρου.

7.    Λήψη απόφασης: Α. Ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύργου» Β. Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου.

8.    Λήψη απόφασης: Α. Ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύργου» Β. Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου.

9.    Λήψη απόφασης ορισμού Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και δύο (2) παραγωγικών τάξεων που θα συμμετέχουν στην επιτροπή.

10.    Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Πύργου στο ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας.

11.    Λήψη απόφασης εκλογής αντιπροσώπων του Δήμου Πύργου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ύδρευσης Ν. Ηλείας Δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

12.    Λήψη απόφασης μεταφοράς του έργου «Αστική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Πύργου» από Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» στο πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021 -2027».

13.    Λήψη απόφασης εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την αποδοχή και υπογραφή παράτασης της σύμβασης του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018» του Πράσινου Ταμείου μέχρι 27-2-2026 στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο: «Αποκατάσταση Υποδομών Αθλητικού Κέντρου Αγ. Βαρβάρας».

14.    Λήψη απόφασης ορισμού εισηγητή εκκαθάρισης και υπόλογου – διαχειριστή λογαριασμού του Δήμου για το έργο «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Πύργου».

15.    Λήψη συμπληρωματικής απόφασης για την αποτίμηση των μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) σε χρήμα (38348/2023 και 36552/2023 εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

16.    Λήψη απόφασης έγκρισης της παραχώρησης αιθουσών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου στην ESOLNET HELLAS EΠΕ στις 20-1-2024 για την πραγματοποίηση εξετάσεων γλωσσομάθειας.

17.    Λήψη απόφασης ορισμού του Επικεφαλής της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου», προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Περισσότερα Νέα