ΣΥΡΙΖΑ Ηλείας: Το Υπουργείο Παιδείας ευτελίζει τη δημοκρατία

24 Ιουλίου - 16:25 Τοπικά

Η εκλογή αντιπροσώπων των εργαζομένων σε δημόσιους θεσμούς δεν είναι μια απλή τεχνική διαδικασία καταμέτρησης προτιμήσεων. Αποτελεί μια συλλογική πολιτική πράξη Δημοκρατίας. Για να είναι η αντιπροσώπευση αυθεντική και ουσιαστική απαιτούνται συνθήκες που διασφαλίζουν ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων, ζωντανό δημοκρατικό διάλογο και ελεύθερη επιλογή ψηφοδελτίου στην κάλπη.

Το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε, αιφνιδιαστικά και χωρίς κανένα διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα, την εκλογή των αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ενώ οι κρίσιμες υγειονομικές και κοινωνικές συνθήκες επιβάλλουν τον διάλογο και τη συνεννόηση, το Υπουργείο επιλέγει τη μετωπική σύγκρουση με τους εκπαιδευτικούς και τους συλλογικούς φορείς τους.

Η επιλογή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σ’ αυτές τις συνθήκες δεν διασφαλίζει τη μυστικότητα της ψήφου και, κυρίως, την πιστοποίηση του ψηφοφόρου. Κανείς δεν γνωρίζει ποιος βρίσκεται στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή. Το «επιτελικό» κράτος των «αρίστων» επιλέγει ανοιχτά την πελατειακή λογική και την εξαγορά συνειδήσεων.

Αποτέλεσμα αυτής της αυταρχικής στάσης είναι οι αποφάσεις των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών (ΔΟΕ και ΟΛΜΕ) και των συνδικαλιστικών παρατάξεων να αποσύρουν τις υποψηφιότητές τους από αυτή την αναξιόπιστη και διαβλητή διαδικασία. Οδηγούμαστε, έτσι, σε εκλογές – παρωδία, στον πλήρη ευτελισμό μιας κορυφαίας δημοκρατικής διαδικασίας.

Μοναδική λύση που εξασφαλίζει σήμερα την ουσιαστική δημοκρατική λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων αποτελεί η παράταση της θητείας των αιρετών μελών, μέχρι οι υγειονομικές συνθήκες να επιτρέψουν την εκλογή νέων αιρετών με αυτοπρόσωπη παρουσία των εργαζομένων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία δεσμεύεται να αποκαταστήσει το δημοκρατικό πλαίσιο συγκρότησης και λειτουργίας των θεσμών της εκπαίδευσης, με την ουσιαστική συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας και των εργαζομένων εκπαιδευτικών.

ΣΥΡΙΖΑ Ηλείας – Ομάδα Παιδείας

Περισσότερα Νέα