Τ. Αντωνακόπουλος : "Απαντάμε στις συκοφαντίες, για την Έκτακτη Ανάγκη"

24 Ιουλίου - 16:25 Τοπικά

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Υπήρξαν δύο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την κήρυξη ομόφωνα του Δήμου Πύργου σε κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω των πλημυρών στις 24/09 και 4/10 του 2019. Η απόφαση ήταν ομόφωνη με τη συμμετοχή βεβαίως του κ. Καννή και την ομόφωνη ψήφιση από 32 προέδρους των τοπικών κοινοτήτων.

Υπήρξαν σχετικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη του Δήμου Πύργου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Υπήρξε εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία διαπραγμάτευσης και χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου για έγκριση διαπραγμάτευσης

των συγκεκριμένων έργων.

Το ποσοστό των εκπτώσεων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης – διαχρονικά – πανελλαδικά κυμαίνεται 5-10 %

Πχ Εργολάβος αντιπλημμυρικών έργων το 2008 περιοχή Λάπατο είχε δώσει έκπτωση 5%

και σε δημοπρασία αγροτικής οδοποιίας 5 % ,το καλοκαίρι του 2019

Να σημειωθεί ότι υπάρχει σχετική έγκριση από τη Αποκεντρωμένη για δυο εργολαβίες με διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη Καρυά και τη Κορυφή. Να σημειωθεί ότι για την προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης υπήρξε κείμενο υποστήριξης και αποδοχής με τις υπογραφές όλων των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων. Άλλωστε υπήρξε σχετική σύσκεψη με όλους τους προέδρους και υπήρξε ομόφωνη στήριξή τους.

Νομιμότητα με την τήρηση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Δρόμος Ανεμοχωρίου 14 μήνες (καθυστέρηση)μετά την υπογραφή της σύμβασης, μέσω δημοπράτησης.

Αντίφαση έργο αντιπλημμυρικό στη περιοχή ΛΑΠΑΤΟ προϋπολογισμού 1.700.000 δόθηκε με απευθείας ανάθεση σε ανάδοχο από την Αθήνα με έκπτωση 5,2% και για την αποπεράτωση του έργου δόθηκαν 4 παρατάσεις.

Όλα τα έργα δόθηκαν σε τοπικές εργοληπτικές εταιρείες και μόνο μία σε εταιρεία εθνικής εμβέλειας λόγω αναζήτησης μέγιστης ασφάλειας για την υλοποίηση του έργου.

Έχουμε πολλά παραδείγματα ασυνέπειας και οικονομικής αδυναμίας από εργοληπτικές εταιρείες κατά το παρελθόν.

ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΔΗΜΟΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ – ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ : 1.200.000

ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΟΤΟΚΙ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 870.000

ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΑ ΕΡΓΑ : 1.700.000 (2008)

Τα κριτήρια για αυτές τις αναθέσεις ήταν τα ίδια με τα σημερινά, τι άλλαξε σήμερα?

Μάλλον δεν θέλουν να γίνουν έγκαιρα τα έργα που έχουν προγραμματιστεί και προβάλλουν τεχνικά εμπόδια και καθυστερήσεις, όμως η Δημοτική Αρχή είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην υλοποίηση αυτών ότι και να κάνουν.

Μπαράζ ενστάσεων παντού π.χ. όπως το έργο ανάπλασης πλατείας (ΟΧΕ)

Αποτυχημένη προσφυγή από τον κ. Καννή

https://youtu.be/eqqRG0AQL88

Περισσότερα Νέα