Τ. Αντωνακόπουλος: "Δεν είναι αρμόδιο το Δημοτικό Συμβούλιο για την ενεργειακή αναβάθμιση. Άκυρη η οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί."

24 Ιουλίου - 19:17 Τοπικά

Από το Δήμο Πύργου κοινοποιήθηκε η επιστολή του Δημάρχου Πύργου Παναγιώτη Αντωνακόπουλου προς τον Πρόεδρο του ΔΣ Νώντα Κυριαζή, που αναγνώστηκε στην προχθεσινή (8/11/2022) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και το έγγραφο του  Ορκωτού Λογιστή Ν. Κουτουβίνη. 

Είναι γνωστό και αναμφισβήτητο, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να αποφασίζει για θέματα τα οποία είναι αρμοδιότητα άλλων Οργάνων του Δήμου, εν προκειμένω της Οικονομικής Επιτροπής. Για το συγκεκριμένο 1ο θέμα της σημερνής  Συνεδρίασης, με σαφήνεια Νόμος του 2020 ορίζει ότι αρμόδιο όργανο είναι η Οικονομική Επιτροπή.

Για το θέμα της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Συστήματος Φωτισμού της πόλης, υπάρχουν δεκάδες αποφάσεις σε άλλους Δήμους οι οποίες στηρίζονται πάνω σ’ αυτό το νομικό πλαίσιο.

Η μελέτη για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Συστήματος ηλεκτροφωτισμού δημόσιων χώρων του Δήμου έχει εκπονηθεί έγκαιρα κι έχει παραληφθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου.

Είναι γνωστό ότι στο τριετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Δήμου που ψηφίστηκε το 2020, ομόφωνα εγκρίθηκε και η Ενεργειακή Αναβάθμιση του Συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.

Με επιστολή μου προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον ενημέρωσα έγκαιρα ότι η εισαγωγή θέματος προς συζήτηση όταν δεν συνάδει με το κανονιστικό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχουν τα όργανα του Δήμου, γι’ αυτό και καθιστά άκυρη την οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί.

Αντιθέτως προτείνουμε, κι έχει εισαχθεί ως θέμα στη σημερινή διαδικασία, η ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου γύρω από την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου και την Σύμβαση Ενεργειακής Αναβάθμισης (ΣΕΑ). Και μάλιστα προτείνουμε να γίνει διαδικασία στην οποία θα βρίσκεται ο Τεχνικός Σύμβουλος της εταιρείας που εκπόνησε τη μελέτη, καθώς και ο εκπρόσωπος του φορέα που ασκεί σύμφωνα με το νόμο, εσωτερικό έλεγχο στα πεπραγμένα του Δήμου Πύργου, για να απαντήσουν σε όλες τις απορίες που μπορεί να έχουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. 

Βεβαίως πρέπει να επισημάνω ότι όλο το προηγούμενο διάστημα της θητείας μας, υπήρχε η δυνατότητα να έχετε ενημέρωση μέσα από τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι από τις πρώτες παρατάξεις της μειοψηφίας, μέσω των οποίων αποφασίστηκε η εκπόνηση και η παραλαβή της μελέτης.

Η προσπάθεια να ακυρωθεί ένα σημαντικό έργο, ιδιαίτερα χρήσιμο στην εποχή της ενεργειακής κρίσης, για τους δημότες, δεν μπορεί να γίνει πράξη. Ήδη σε όλη την Ελλάδα, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, ακολουθώντας τις ίδιες διαδικασίες, δεκάδες Δήμοι αλλά και αιρετές Περιφέρειες έχουν προχωρήσει σε ΣΕΑ, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης των Δημοτικών Αρχών.

Πολλά από τα επιχειρήματα που αναπτύσσονται όψιμα, έχουν αντιμετωπιστεί απορριπτικά από την πρόσφατη απόφαση της Αποκεντρωμένης Περιφερειακής Διοίκησης μέσω της οποίας απορρίφθηκαν ενστάσεις οι οποίες υιοθετούσαν τα προβαλλόμενα  αρνητικά επιχειρήματα από την πλευρά της μειοψηφίας.

Σας θυμίζω την άδοξη που είχε για εσάς εξέλιξη, όλη η νομικά ανεδαφική επιχειρηματολογία γύρω από το έργο αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες προϋπολογισμού 1,4 ευρώ, το οποίο πλέον υλοποιείται.

Τέλος επαναλαμβάνω ότι επειδή η παρούσα Δημοτική Αρχή σέβεται  τους νόμους, δεν θα επιτρέπουμε σε κανένα τον εμπαιγμό της κοινωνίας και τον ευτελισμό των θεσμών. Η μόνη σοβαρή διαδικασία που μπορεί να γίνει είναι η συζήτηση και οι απαντήσεις σε πολιτικό και τεχνοκρατικό επίπεδο.

Όσον αφορά ιδεολογικά ζητήματα που τίθενται από τις σχέσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικής οικονομίας, νομίζω ότι αυτά έχουν λυθεί με σαφήνεια από το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης. Αρκετοί  από εσάς, εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο-ίσως οι περισσότεροι- έχουν εγκρίνει πολλές φορές τη σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα στον Δήμο Πύργου για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο μέρος των τελών καθαριότητας πηγαίνουν στην ιδιωτική εταιρεία που λειτουργεί το εργοστάσιο Διαχείρισης στερεών απορριμμάτων στην Τριανταφυλλιά.

Επίσης, άλλη μορφή ΣΔΙΤ μεταξύ Δήμου Πύργου και ιδιωτικού φορέα, είναι η ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία της συντήρησης του εργοστασίου παραγωγής πόσιμου νερού στον Ερύμανθο. Για την πληρωμή της εταιρείας αυτής, η προηγούμενη Αρχή ψήφισε και διαμόρφωσε τα τέλη Ερυμάνθου. Οι πολίτες πλήρωναν τα τέλη και ο  Δήμος τα έδινε στην ιδιωτική εταιρεία που συντηρεί το εργοστάσιο. Να θυμίσουμε ότι τα τέλη Ερυμάνθου τα καταργήσαμε εμείς και ήταν 3 ευρώ ανά παροχή το μήνα. 

Πλέον δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση ιδεολογική, πολιτική και οικονομική για την αρνητική στάση ετερόκλητων δυνάμεων, εδώ σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα ελέγξει και θα προστατέψει το συμφέρον του πολίτη, όπως έχει κάνει σε δεκάδες άλλες τέτοιες συμβάσεις (ΣΕΑ).

Τα υπόλοιπα είναι λόγια μικροπολιτικών παραστάσεων, ελλείψει δυνατότητας διατύπωσης σοβαρού πολιτικού λόγου, σοβαρών πολιτικών προτάσεων, σοβαρής πολιτικής συμπεριφοράς. 

                                                              Ο Δήμαρχος 

                                                    Παναγιώτης Αντωνακόπουλος


Η Επιστολή του Ορκωτού Λογιστή

Θέμα: Ενημέρωση επί της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4735/20, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, μεταξύ των οποίων και οι σχετικές με την επιβολή τελών φόρων και δικαιωμάτων.

Ως γνωστόν, από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 Κωδικοποιητικού Β.Δ. (171 Α΄) «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους με τις σχετικές διατάξεις, των Ν.25/1975 (74 Α΄) και Ν.429/1976 (235 Α΄), καθώς και τα άρθρα 4, 5, 17 και 20 του Ν.1080/1980 (246 Α΄), του Ν.1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12), του Ν.2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), του Ν.2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), του Ν.2503/1997 (άρθρο 9 παρ. 14), του Ν.2539/1997 (άρθρο 25 παρ. 3) και του Ν.4555/2018 (άρθρο 185), όπου ορίζεται ότι το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας του δήμου, και προορίζεται αποκλειστικά:

α) για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων,

β) του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και

γ) κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές.

Επίσης, όπως ορίζεται και στο άρθρο 17 του Ν.1080/80, τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού μπορούν να διατίθενται κατ΄ αρχήν μόνο για την χρηματοδότηση της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι για άλλες δαπάνες του Δήμου, ενώ αντίστροφα όλες οι δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά από το αντίστοιχο τέλος.

Ως εκ τούτου, η διαδικασία που αφορά την αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Πύργου, και πάρθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύργου είναι νόμιμη.

Στην περίπτωση που η διαδικασία, που αφορά την αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Πύργου εισαχθεί ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύργου είναι μη νόμιμη.

Επιπρόσθετα, με βάση την απόφαση του ΣΤΕ 152/2018, όταν απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στερείται νομοθετικών διατάξεων είναι μη νόμιμη.

Ο Ανεξάρτητος Εσωτερικός Ελεγκτής

Κουτουβίνης A. Νικόλαος

ΦΕΚ. 4879-Β 21-10-2021

Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών

Υπουργείο Οικονομικών

—————–

Aρ. Μητρώου: 2767

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών


Περισσότερα Νέα