Τα 18 θέματα της αυριανής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

24 Ιουλίου - 17:57 Τοπικά

Με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξή του, όπως είναι η αντισεισμική θωράκιση, η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης και η πρόταση για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας την ερχόμενη Τρίτη 18 Μαρτίου 2014 και ώρα 15.00′ στην Πάτρα, στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50).

«Τρία σημαντικά θέματα πρόκειται να απασχολήσουν την επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 είναι η πρόταση της Περιφέρειας για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Μετά από εισηγήσεις, προτάσεις και κυρίως διαβούλευση τόσο στο πλαίσιο του 1ου Αναπτυξιακού Συνέδριου που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, καθώς όσο και κατά τη διάρκεια της ανοικτής διαβούλευσης που κράτησε μέχρι τέλους του προηγούμενου έτους με συναντήσεις με κλαδικούς φορείς, διαμορφώθηκε η πρόταση που θα κατατεθεί προς ψήφιση στο Σώμα. Σε αυτό ουσιαστικά έχει διαμορφωθεί το ακριβές πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, ο οποίος θα εισηγηθεί του θέματος, ενώ αναφορικά με την αντισεισμική θωράκιση και την αντιμετώπιση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων, την εισήγηση θα κάνει ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Το σημαντικότερο όμως θέμα που θα παρουσιαστεί στην συνεδρίαση της ερχόμενης Τρίτης είναι η πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3), ένα εξόχως σημαντικό θέμα.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, πρώτη από όλες προχώρησε έγκαιρα από το 2012, την διαδικασία κατάρτισης των στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση, προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. πιο αποδοτικά και να αυξηθούν οι συνέργειες μεταξύ διαφορετικών εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών πολιτικών, καθώς και μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης και κατέληξε: «Η διαδικασία της αυτή έτυχε πλήρους και σε όλα τα στάδια διαβούλευσης (ενεργή σελίδα στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παρουσίαση στο 1ο αναπτυξιακό συνέδριο, ειδικές ημερίδες, κλαδικές συναντήσεις κλπ) κατά την διαδικασία κατάρτισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020. Στόχος μας είναι αυτές οι δράσεις τοπικού οικονομικού μετασχηματισμού να επικεντρώσουν την υποστήριξη της πολιτικής και τις επενδύσεις σε βασικές προτεραιότητες μας, να αξιοποιήσουν τα δυνατά σημεία της Περιφέρειάς μας, να υποστηρίξουν την τεχνολογική, καθώς και τη βασισμένη στην πρακτική καινοτομία και στοχεύσουν στην τόνωση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα, να επιτύχουν την πλήρη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων παραγόντων και να αναπτυχθούν βασισμένες σε αποδείξεις».

Στην πρόσκληση που υπογράφει ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Καρπέτας αναφέρονται αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία και είναι τα εξής:

1. Αντισεισμική Θωράκιση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και Αντιμετώπιση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Aχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

2. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας)

3. Έγκριση Πρότασης «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» (εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας)

4. Έγκριση κατάρτισης του ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος 2014 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και χρηματοδότηση έργων ΚΑΠ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Χρήστος Χριστοδουλόπουλος)

5. Έγκριση Α’ τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2014 (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Χρήστος Χριστοδουλόπουλος)

6. Έγκριση πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση νέου έργου, με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ», στη ΣΑΕΠ 001 (Εθνικό Σκέλος) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2014 (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας Γεώργιος Αγγελόπουλος)

7. Έγκριση δημοπράτησης και τρόπου ανάθεσης τριών (3) έργων της ΔΤΕ/ΠΔΕ που αφορούν τη συντήρηση οδοποιίας του Εθνικού Οδικού Δικτύου για τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών Νικόλαος Υφαντής)

8. Σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Α τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2014 Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών Η ΕΛΠΙΔΑ (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Χρήστος Χριστοδουλόπουλος)

9. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15/17-02-2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαδικασίας διεθνούς δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, για τις σχολικές περιόδους 2014-2015 και 2015-2016», μετά την οριστικοποίηση των στοιχείων των εκτελουμένων δρομολογίων (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Aχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

10. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας υλοποίησης δαπανών Προγράμματος Κατάρτισης “Γίνε Έξυπνος Αγρότης (ΓΕΑ)-Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης Απασχόλησης μέσω Επιστροφής και Ενσωμάτωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Πρωτογενή Τομέα” από το Περιφερειακό ΚΕΚ ΔΒΜ ΠΕ Αχαΐας, συνολικού ποσού 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Aχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

11. Έγκριση ανάθεσης επίβλεψης και υλοποίησης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της ΠΔΕ του έργου με τίτλο I.C.E: Innovation, Culture and Creativity for a new Economy («Καινοτομία, Πολιτισμός και Δημιουργικότητα για μια νέα Οικονομίας) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013”, με κωδικό έργου I5.11.02. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας Γεώργιος Αγγελόπουλος)

12. Έγκριση ανάθεσης επίβλεψης και υλοποίησης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της ΠΔΕ του έργου με τίτλο FOODING: Valorization of Traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs. (Αξιοποίηση των παραδοσιακών διατροφικών προϊόντων για την ανταγωνιστικότητα και καινοτομία των Ιταλικών και Ελληνικών ΜΜΕ), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013”, με κωδικό έργου I5.11.01. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας Γεώργιος Αγγελόπουλος)

13. Έγκριση ανάθεσης επίβλεψης και υλοποίησης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της ΠΔΕ του έργου με τίτλο BIG: Improving governance, management and sustainability of rural and coastal protected areas and contributing to the implementation of the Natura 2000 provisions in IT and GR (Βελτίωση διακυβέρνησης, διαχείρισης και αειφορίας των αγροτικών και παράκτιων προστατευόμενων περιοχών και συμβολή στην υλοποίηση των NATURA 2000 προβλέψεων σε Ελλάδα και Ιταλία) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013”, με κωδικό έργου I5.32.01. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας Γεώργιος Αγγελόπουλος)

14. Έγκριση ανάθεσης επίβλεψης και υλοποίησης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της ΠΔΕ του έργου με τίτλο GIFT 2.0: Greece – Italy Facilities for Transport 2.0 (Ελλάδα – Ιταλία διευκολύνσεις για μεταφορά 2.0), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013”, με κωδικό έργου I5.22.02. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας Γεώργιος Αγγελόπουλος)

15. Έγκριση ανάθεσης επίβλεψης και υλοποίησης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της ΠΔΕ του έργου με τίτλο «EPA – Environmental Park – Περιβαλλοντικά Πάρκα» (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας Γεώργιος Αγγελόπουλος)

16. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών της Π.Δ.Ε, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Γεν. Περιφερειακή Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Aχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

17. Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια σε τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, φάρμακα και αναλώσιμα υγειονομικού υλικού έτους 2014, για την κάλυψη των αναγκών των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Aχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

18. Επικύρωση πρακτικών της 26ης /2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Περισσότερα Νέα