Τελικά αποτελέσματα στο Δήμο Πύργου: Πρωτιά Αντωνακόπουλου. Στο 2ο γύρο με τον Στάθη Καννή. Σε απόσταση αναπνοής ο Διον. Μπέλτσος!

9 Οκτωβρίου - 11:49 Χωρίς κατηγορία

Ενσωμάτωση: 100,00 (122 / 122 ΕΤ)

Εγγεγραμμένοι: 49.408

Έγκυρα: 97,77

Άκυρα: 1,82

Συμμετοχή: 56,83

Λευκά: 0,41

Αντωνακόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) – ενωμένοι ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ    32,78   8.999

Καννής Ευστάθιος  ΜΠΟΡΟΥΜΕ – ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΝΝΗΣ       30,90      8.481

Μπέλτσος Διονύσιος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Δ.Ε.ΚΑ     28,42    7.801

Αθανάσουλας Χρήστος  ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ    4,21     1.157

Λιατσής Σπυρίδων   ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ   3,69    1.013                     

Περισσότερα Νέα