Τηλεδιάσκεψη του δημάρχου Πύργου με τους μελετητές του Αναπτυξιακού Σχεδίου για την Π.Ε. Ηλείας

24 Ιουλίου - 19:17 Τοπικά

Συζήτηση – συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποίησε ο δήμαρχος Πύργου Παν. Αντωνακόπουλος με καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που μαζί με τον Οργανισμό έρευνας και ανάλυσης «ΔιαΝΕΟσις» έχουν αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Σχεδίου για την Π.Ε. Ηλείας.

Διαδικασία που έχει ως στόχο να αναδείξει και να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής, κι αποτελεί συνέχεια της υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστο Τριαντόπουλο.

Η μελέτη είναι προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου του έτους και έπειτα θα παρουσιαστεί σαν σύνολο προτάσεων.

 –  Ο κ. Αντωνακόπουλος αναφέρθηκε εκτενώς στο θέμα των καταστροφών και των συνεπειών στον οικονομική και κοινωνικό ιστό της πόλης και περιοχών του Δήμου Πύργου από τις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο ζήτημα της ελαιοπαραγωγής. Αναφέρθηκε στη σημαντικότητα των δικτύων υποδομών όπως του οδικού άξονα Πύργου – Ολυμπία και Πύργου – Καλαμάτας, στο ενεργειακό ζήτημα, καθώς και στην εξόρυξη υδρογονανθράκων.

Η συζήτηση αυτή αποτέλεσε τη συνέχεια των προτάσεων που ήδη μέσω τακτικής αλληλογραφίας είχαν σταλεί από τον περασμένο μήνα, με τη συμβολή της άμισθης συμβούλου δημάρχου Έβελυν Καρακίτσου.

       Μεταφέρθηκε προς τους μελετητές πως η νυν Δημοτική Αρχή έχει εστιάσει στην ανάδειξη του ιστορικού πλούτου της περιοχής, προκειμένου να δώσει μία αναπτυξιακή ώθηση σε αυτή, μέσα από υποδομές, βελτίωση υπαρχόντων υποδομών, από συμμετοχές σε αναπτυξιακά προγράμματα για άντληση κονδυλίων για ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, της επιχειρηματικότητας, του πρωτογενούς τομέα. Και επάνω σε αυτό το στόχο έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται διάφορες παρεμβάσεις, ανά τομείς.

Με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2020 – 2023 του Δήμου Πύργου, ως συνέχεια των παραπάνω αναφερομένων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς: στο Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής, στην Προστασία, ανάδειξη και ορθολογική διαχείριση Φυσικών Πόρων, στα Δίκτυα Υποδομών, στην διαφύλαξη και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στην προώθηση του Αθλητισμού, την αποφυγή φαινομένων Κοινωνικού αποκλεισμού και την ενίσχυση της Κοινωνικής συνοχής, αλλά και στα θέματα Ενέργειας, Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών.

   Και πιο συγκεκριμένα ο δήμαρχος Πύργου παρέθεσε τις εξής προτάσεις:

1. Ωρίμανση ενεργειών ( Μελέτες Σκοπιμότητας/Βιωσιμότητας – Χωροθέτησης και Περιβαλλοντική) για την δημιουργία Πάρκου στο «Δέλτα» του ποταμού Αλφειού.

2. Ανάδειξη και προστασία των εκβολών του ποταμού Αλφειού (απορρύπανση, σύνδεση με ποδηλατόδρομο).

3. Ωρίμανση ενεργειών για τον Επαναπλημμυρισμό της πρώην Λίμνης Μουριάς (έχει ξεκινήσει συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε για υπογραφή σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης).

4. Διαχείριση στερεών αποβλήτων. Ενδεικτικά, αναφέρονται δράσεις ανακύκλωσης – κομποστοποίησης στο Ποτόκι που αποτελεί μείζον πρόβλημα, αλλά και υψίστης προτεραιότητας προς αντιμετώπιση, για τον Δήμο.

5. Δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου, στα πλαίσια του νέου νομοθετικού πλαισίου (Σχέδιο Νόμου – διαβούλευση).

6. Δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας στα πλαίσια του Ν.4513/2018, με στόχο την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Φωτοβολταϊκά Συστήματα).

7. Αξιοποίηση παραλιακής ζώνης Κατακόλου.

8. Αποκατάσταση και σηματοδότηση μονοπατιών Κατακόλου ( Φάρος Κατακόλου – Ποντικόκαστρο, κ.α.).

9. Στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας, για την ανάδειξη της ταυτότητας του συγκεκριμένου άξονα, έχει ξεκινήσει ήδη μία διαδικασία οργάνωσης των επισκέψιμων πολιτιστικών χώρων και της αξιόλογης «κτισμένης» κληρονομιάς της αναφερομένης περιοχής. Στόχος αυτής της προσπάθειας, είναι η διαδικασία ενοποίησης όλων των ιστορικών και πολιτιστικών πόρων σε ένα δίκτυο, που θα προσδώσει στην ευρύτερη περιοχή της Ηλείας μία ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα και θα καταστήσει την περιοχή ελκυστική. Η διαδικασία αυτή θα λάβει τη μορφή ενός ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

10. Ωρίμανση ενεργειών για την δημιουργία Ιστορικού Μουσείου στην πόλη του Πύργου.

11. Διαμόρφωση Στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης Τουριστικού προορισμού. Στα πλαίσια αυτά, θα προωθηθούν, εκτός των άλλων, δραστηριότητες Εναλλακτικού Τουρισμού και Τουρισμού Κρουαζιέρας, σε μία προσπάθεια ανάδειξης και αξιοποίησης του λιμανιού Κατακόλου, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο, στην ενδυνάμωση του τουριστικού χαρακτήρα του Δήμου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

12. Ωρίμανση ενεργειών (Μελέτες Σκοπιμότητας/Βιωσιμότητας – Χωροθέτησης και Περιβαλλοντική), για την δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου στην περιοχή Άγιος Ανδρέας – Αρχαία Φειά.

13. Προώθηση του Αθλητισμού: Στα πλαίσια αυτά, πέραν των εργασιών αποκατάστασης Κλειστών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου και αθλητικών εγκαταστάσεων, έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου / Εργαστήριο Οργάνωσης, Διοίκησης Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, για την εκπόνηση προγράμματος με τίτλο «Διοίκηση Αθλητισμού και Δήμος Πύργου».

14. Αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Κατάκολο – Πύργος – Αρχαία Ολυμπία.

15. Ωρίμανση ενεργειών για την δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου Μαύρης Σταφίδας.

16. Ολοκληρωμένη στρατηγική 2020 – 2030 και Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση έργων Έξυπνης Πόλης.

17. Δράσεις για την ανάδειξη του Πύργου ως πόλη Ολυμπιακής Λογοτεχνίας και Ποίησης: Η προσπάθεια αυτή στοχεύει να τιμήσει τους πνευματικούς ανθρώπους που γέννησε ο τόπος (Τάκης Δόξας, Τάκης Σινόπουλος, Παύλος Μάτεσης, κ.α.) και συνάμα να αναδείξει το έργο τους που παραμένει αθάνατο, καλλιεργεί και διαμορφώνει συνειδήσεις! Στα πλαίσια αυτά, θα διαμορφωθεί ξεχωριστή ενότητα, που θα φέρει τον τίτλο: «ΤΑΚΗΣ ΔΟΞΑΣ: To φως της Ολυμπίας».

 –  Κλείνοντας επεσήμανε πως, όλα τα παραπάνω αναφερόμενα, με «οδηγό» το λιμάνι του Κατακόλου, διαμορφώνουν σε ένα μεγάλο βαθμό, την ταυτότητα του Δήμου.

Περισσότερα Νέα