Τιμολόγια Ηλεκτρικού Ρεύματος. Μύθοι και πραγματικότητα αλλά και ανάγκη για αλλαγή του υφιστάμενου πλαισίου. Άρθρο της Έφης Γεωργοπούλου

24 Ιουλίου - 17:17 Τοπικά

Άρθρο της Έφης Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, βουλευτή Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ

Το προηγούμενο διάστημα έγινε γνωστή  η διαμάχη ανάμεσα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ- ανεξάρτητος ρυθμιστής της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-) και τον αρμόδιο Υπουργό ΠΑΠΕΝ Παναγιώτη Λαφαζάνη με αφορμή την απόφαση της ΡΑΕ προεκλογικά στις 31/12/2014 για αύξηση του τέλους (ΕΤΜΕΑΡ) στη μέση οικιακή κατανάλωση.

Η ΡΑΕ «φρόντισε» να μετακυλήσει χρονικά την εφαρμογή της αύξησης μετεκλογικά ώστε να τη χρεωθεί πολιτικά η νέα κυβέρνηση. Συγκεκριμένα το ΦΕΚ, που θα έδινε  εντολή στη ΔΕΗ να αυξήσει το ρεύμα, δημοσιοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου το 2015, γεγονός που σημαίνει ότι οι αυξήσεις θα είναι αναδρομικές από 1η Ιανουαρίου.

Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ανακοίνωσή του, ορθώς  κατηγορεί την ΡΑΕ για «συμπαιγνία» με την προηγούμενη κυβέρνηση, ώστε να μην προκληθούν δυσμενείς εντυπώσεις σε βάρος της και πως γι’ αυτό η απόφαση έμεινε αδικαιολόγητα και προκλητικά στο συρτάρι και δημοσιοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα.

Υπάρχει όμως η ανάγκη με αφορμή τους πρόσφατους «φουσκωμένους» λογαριασμούς που ήρθαν  να  παραθέσουμε κάποια  στοιχεία για το τι έπραξε η προηγούμενη Διοίκηση της ΔΕΗ, κατόπιν εισηγήσεων της προηγούμενης κυβέρνησης και έχουμε οδηγηθεί σήμερα σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Την 01.01.2012 ίσχυε η κλιμάκωση με επτά (7) διαβαθμίσεις χρέωσης με σκοπό την ανακούφιση των χαμηλότερων εισοδηματικών τάξεων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα παρατίθεται ο κάτωθι πίνακας.

Τιμολόγια

2011 Τελικός λογαριασμός στον καταναλωτή ρεύματος
+ Φόροι (€/1.000kWh)

2012 Τελικός λογαριασμός στον καταναλωτή ρεύματος +
Φόροι (€/1.000kWh)

Μεταβολή Λογαριασμού Ρεύμα
& Φόροι
(%)

0-800

113,8

124,1

9,1%

137,5

10,6%

1001-1200

126,1

140

11,0%

1201-1600

127,2

139,1

9,4%

1601-2000

133,8

148,3

10,8%

2001-3000

166,4

186,5

12,1%

3001-

170,7

191,4

12,1%

Στη συνέχεια από 01.01.2013 μεταβλήθηκαν οι διαβαθμίσεις χρέωσης από επτά (7) σε τρεις (3) με αποτέλεσμα να υπάρξει «κρυφή» αύξηση της χρέωσης των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων και με την από 25.07.2014  απόφαση από την πρώην Διοίκηση της ΔΕΗ και με την σύμφωνη γνώμη της πρώην πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου, άλλαξε εκ νέου η διαβάθμιση και απομείνανε μόνο δύο κλίμακες.

Έτσι η τελική μείωση των κλιμάκων από 7 τελικώς σε 2 συνεπάγεται αυτόματα την περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και μάλιστα μέσα σε μια χρονική περίοδο 2,5 χρόνων ύφεσης, αποπληθωρισμού και συνολικής δραματικής υποβάθμισης των εισοδημάτων των πολιτών.

Για να γίνει κατανοητό, μια κατανάλωση της τάξεως των 800 kWh το 2012 ισοδυναμούσε με αξία χρέωσης ρεύματος της τάξης των 45,00 €, το 2013 62,34 € και το 2014 75,68 € ανά τετραμηνία. Αντίστοιχα μια κατανάλωση της τάξεων των 3.000 kWh το 2012 ισοδυναμούσε με αξία χρέωσης ρεύματος της τάξης των 274,65 € και τα έτη 2013 και 2014 307,56 € ανά τετραμηνία. Επομένως σε επίπεδο ποσοστιαίων μεταβολών για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα έχουμε μια αύξηση που κυμαίνεται στο 60% ενώ στα υψηλά και υψηλότατα εισοδήματα η αύξηση κυμαίνεται κοντά στο 15%.

Επισημαίνεται ότι ανάλογη άνιση μεταχείριση καταγράφηκε και στην περίπτωση χρέωσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) για τις οποίες επήλθε αύξηση της χρέωσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ αντίθετα στις μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις η αύξηση της χρέωσης δεν ήταν αντίστοιχη.

Λόγω των παραπάνω, οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που θίγονται από την εφαρμοζόμενη τιμολόγηση είδαν στους λογαριασμούς τους υπέρογκες αυξήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και δικαίως διαμαρτύρονται για αυτό το γεγονός.

Όπως γίνεται κατανοητό η νέα ελληνική κυβέρνηση δεν ευθύνεται και ούτε έχει θεσμοθετήσει αυτές τις αυξήσεις, το αντίθετο μάλιστα, η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, μέσω και της Τροπολογίας στο νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, αναχαίτισε την υπέρμετρη επιβάρυνση των καταναλωτών από τυχόν αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ.

Είναι επιτακτική ανάγκη η νέα ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει όπως έχει αποδείξει ότι πράττει για πλήθος ζητημάτων (100 δόσεις, διαθέσιμοι, ΕΡΤ, άρση πολιτικής επιστράτευσης για απεργία κ.α.) στην αναθεώρηση σε προοδευτική κατεύθυνση της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΗ και στη διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της ώστε να επιμερίζεται δίκαια το βάρος από την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Περισσότερα Νέα