Την απόσυρση του νομοσχεδίου για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Πύργου – Ολυμπίας

24 Ιουλίου - 17:02 Τοπικά

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πύργου Ολυμπίας, ενώνοντας την φωνή  του με τους υπόλοιπους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, καλεί το Υπουργείο Υγείας να αποσύρει άμεσα το προς ψήφιση Νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια  Φροντίδα Υγείας, το οποίο κατατέθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος ούτε με τους εκπροσώπους των ιατρών και λοιπών επαγγελματιών υγείας ούτε με εκπροσώπους των ασθενών (Ενώσεις και Σωματεία ασθενών πασχόντων από διάφορες χρόνιες νόσους κλπ).

 Το εν λόγω νομοσχέδιο προωθεί  ένα σύστημα Π.Φ.Υ. χωρίς επαρκή  και βέβαιη χρηματοδότηση καθώς υποστηρίζεται  από  πόρους  της Ε.Ε. για δυο μόνο έτη  χωρίς να είναι σαφές με ποιο τρόπο θα μπορέσει θα υποστηριχθεί μετά ενώ ακόμη και αυτή η κοινοτική χρηματοδότηση είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν επαρκεί έστω και για διετή κάλυψη.

Επιπρόσθετα αποκλείει  το μεγαλύτερο μέρος των ιδιωτών ιατρών από τη συμμετοχή στην Π.Φ.Υ. κατά τρόπο ο οποίος  όχι μόνο δημιουργεί βιοποριστικό πρόβλημα στους ιδίους  αλλά κυρίως στερεί από τους ασθενείς το δικαίωμα επιλογής ιατρού. Το αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία μιας τεράστιας προκρούστιας κλίνης  επί της οποίας θα ακρωτηριάζονται οι ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασθενούς ώστε να προσαρμοστούν σε αυτή, ως απότοκο έλλειψης της  ευελιξίας την οποία προϋποθέτει η αναγκαία εξατομικευμένη αντιμετώπιση κάθε ξεχωριστού περιστατικού, η οποία όμως είναι έξω από τη φύση του προτεινόμενου συστήματος.

   Ανάλογα συστήματα όπου εφαρμόστηκαν απέτυχαν, όσες δε χώρες της Ευρώπης  αρχικά τα υιοθέτησαν  τώρα αναζητούν εναγωνίως ειδικευμένους   ιατρούς, πολλοί εκ των οποίων νέοι Έλληνες Ιατροί μεταναστεύοντες κατά την εποχή της κρίσης στους οποίους το Υπουργείο Υγείας με τις προωθούμενες μεταβολές δίνει ένα ακόμη κίνητρο για να φύγουν.

Κρίνουμε ότι ο ρόλος του οικογενειακού ιατρού σε κάθε επιτυχές σύστημα Π.Φ.Υ. πρέπει να είναι σημαντικός καθώς θα επιφορτίζεται με την τήρηση και ενημέρωση του φακέλου του ασθενούς, την γενική εποπτεία της υγείας του και την παροχή συμβουλών προς τον ασθενή   επί ζητημάτων πρόληψης,  αρχικής αντιμετώπισης των νόσων και παραπομπής σε εξειδικευμένους ιατρούς.  Από του σημείου αυτού όμως μέχρι του σημείου να ανακηρυχθεί  ο οικογενειακός ιατρός  ο μοναδικός κριτής της ανάγκης παραπομπής σε  ανώτερη βαθμίδα του συστήματος υγείας (Κέντρο Υγείας, Νοσοκομείο) υπάρχει τεράστια απόσταση ίση με την απόσταση που χωρίζει ένα  αποτελεσματικό σύστημα Π.Φ.Υ. από ένα αναποτελεσματικό, δυσλειτουργικό, και εξόχως γραφειοκρατικό σύστημα από το οποίο πιθανότατα τελικά δεν θα απουσιάσουν και τα σχετικά φαινόμενα διαφθοράς.

Είναι γεγονός ότι το νομοσχέδιο προβλέπει την σύναψη συλλογικών συμβάσεων μέσω των  Ιατρικών Συλλόγων, κάτι το οποίο αποτελούσε  πάγιο αίτημα των τελευταίων, όμως  το γεγονός ότι σε αυτές δεν περιλαμβάνονται οι οικογενειακοί  ιατροί, δηλαδή ακριβώς αυτοί οι  ιατροί οι οποίοι, σύμφωνα και με το πνεύμα του νομοσχεδίου, θα  διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο  στην διάρθρωση και λειτουργία του νέου συστήματος Π.Φ.Υ., προκαλεί εύλογα ερωτηματικά.

Επίσης είμαστε αναγκασμένοι να παρατηρήσουμε ότι με το ανωτέρω νομοσχέδιο επιχειρείται θεσμοθέτηση της αντιποίησης   του ιατρικού επαγγέλματος εφόσον αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διενέργειας προληπτικών εξετάσεων από φαρμακοποιούς και επιτρέπει την έκδοση παραπεμπτικών για εργαστηριακές εξετάσεις από μαίες.

Ως εκ των ανωτέρω κρίνουμε επιβεβλημένη  τόσο την απόσυρση του  νομοσχεδίου όσο  και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ του Υπουργείου, εκπροσώπων της ιατρικής κοινότητας και των λοιπών επιστημόνων  και εν γένει επαγγελματιών υγείας αλλά και των εκπροσώπων των ασθενών.

Το που οδηγεί η ψήφιση του νομοσχεδίου είναι οφθαλμοφανές ώστε ουδείς να έχει το δικαίωμα μετά από λίγα χρόνια και στον τομέα της υγείας να επικαλείται ως δικαιολογία  «αυταπάτες».

                                          Για  το Διοικητικό Συμβούλιο

              Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

    Ευάγγελος  Παπαγεωργίου                                                    Χρήστος Γιαννικούλης

Περισσότερα Νέα