Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους αναζητά εθελοντές!

24 Ιουλίου - 16:43 Τοπικά

Αναζητούμε άτομα με ενθουσιασμό, συνέπεια και διάθεση για την προετοιμασία και υλοποίηση της 22ου Φεστιβάλ, της 19ης Camera Zizanio και των παράλληλων εκδηλώσεων, στον Πύργο και την Αμαλιάδα, συμβάλλοντας έτσι στην διεξαγωγή ενός από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά γεγονότα της περιοχής. Οι εθελοντές, αποτελούν για το Φεστιβάλ τον συνδετικό του κρίκο με τον κόσμο του Πύργου και της Αμαλιάδας, τους φιλοξενούμενους και τα παιδιά, γι’ αυτό και η συμβολή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχία του. Αυτό συνεπάγεται την ουσιαστική συμμετοχή τους σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων και εργασιών, τη δέσμευσή τους, αλλά και την απόκτηση σημαντικής εμπειρίας και χρήσιμων μαθημάτων.

Εκτός από τη συμμετοχή σε ένα μεγάλο, επιτυχημένο πρόγραμμα και την θέαση δεκάδων ταινιών από 59 χώρες, καθώς και των καλλιτεχνικών δημιουργιών παιδιών και σχολείων, οι εθελοντές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις υπάρχουσες δεξιότητες και τις γνώσεις τους, αλλά και να αποκτήσουν νέες. Μέσα από την ενεργή συμμετοχή στα project, τα εργαστήρια, τις δράσεις του Φεστιβάλ και την επαφή με δημιουργούς και επαγγελματίες του κινηματογράφου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι εθελοντές αποκτούν πολύτιμα εφόδια, ειδικά αν σπουδάζουν ή απασχολούνται στον χώρο του κινηματογράφου.

Παροχές του Φεστιβάλ προς τους εθελοντές

Το Φεστιβάλ Ολυμπίας παρέχει στους εθελοντές τα εξής:

 • Μετακίνηση με τα μέσα της Διοργάνωσης.
 • Συμμετοχή σε εργαστήριο μόνο για τους εθελοντές.
 • Βεβαίωση συμμετοχής στο Φεστιβάλ.

Προσόντα – προϋποθέσεις

 Οι εθελοντές πρέπει να είναι 18 ετών και άνω. Ως σημαντικά στοιχεία κρίνονται, η ευγένεια, η υπευθυνότητα, η συνέπεια, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, το δημιουργικό και ομαδικό πνεύμα, καθώς και η ικανότητα εργασίας υπό πίεση. Η γνώση ξένων γλωσσών, η εξοικείωση με την ψηφιακή τεχνολογία, η επαφή με παιδιά στα πλαίσια δημιουργικής απασχόλησης θα συνεκτιμηθούν.

 Καθήκοντα εθελοντών

Οι εθελοντές μπορούν να απασχοληθούν σε διάφορους τομείς του Φεστιβάλ, όπως η γραμματεία-επικοινωνία, οι αίθουσες προβολής, η φιλοξενία, τα εργαστήρια, οι παράλληλες εκδηλώσεις κ.ά. Μερικά από τα καθήκοντα των εθελοντών είναι τα εξής:

Παρουσιάσεις:

 • Στο διαγωνιστικό πρόγραμμα. Οι εθελοντές αναλαμβάνουν παρουσιάσεις των ταινιών και των συντελεστών τους και τον συντονισμό των αντίστοιχων συζητήσεων (Q&A) ανάμεσα στους παρευρισκόμενους συντελεστές και στο κοινό. (Πολύ καλή γνώση Αγγλικής. Πρωινές και απογευματινές βάρδιες).
 • Αφιερώματα και ειδικές προβολές: Οι εθελοντές αναλαμβάνουν την υποδοχή των σχολείων της περιοχής και την παρουσίαση των ταινιών. Ακολουθεί συζήτηση με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. (Πρωινές βάρδιες).

Αίθουσες προβολής

Στις αρμοδιότητες των εθελοντών είναι ο ανεφοδιασμός των αιθουσών με προωθητικό υλικό (πρόγραμμα προβολών, αφίσες κλπ.), την φροντίδα για την ομαλή είσοδο/έξοδο του κοινού, την ταξιθεσία, καθώς και την εποπτεία των αιθουσών κατά τη διάρκεια των προβολών. (Πρωινές και απογευματινές βάρδιες).

Κίνηση φιλοξενουμένων

Οι εθελοντές αναλαμβάνουν τη συνοδεία ομάδων ή μεμονωμένων φιλοξενουμένων κατά τις μετακινήσεις τους στους χώρους εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων (Καλή γνώση της Αγγλικής. Πρωινές και απογευματινές βάρδιες).

Γραμματεία / Επικοινωνία

 • Υποστήριξη της Γραμματείας σε διάφορες εργασίες
 • Προετοιμασία και υποστήριξη της κλήρωσης για τη συμμετοχή των μαθητών στις Κριτικές Επιτροπές και τα εργαστήρια (καταχώρηση των αιτήσεων, ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ενημέρωση των επιλεγέντων κλπ).
 • Οργάνωση και διανομή υλικού στους φιλοξενούμενους, τους χώρους του Φεστιβάλ, συνεργαζόμενους φορείς κ.ά.
 • Επικοινωνία – τμήμα Social Media. Οι εθελοντές συνεργάζονται με το τμήμα επικοινωνίας, για την οργάνωση της καμπάνιας στα κοινωνικά δίκτυα, της συνεχούς τροφοδότησης με το υλικό και το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, στιγμιότυπα από events κ.ά.

Εργαστήρια, σεμινάρια, παράλληλες εκδηλώσεις

 • Υποστήριξη Γραμματείας για την προετοιμασία και διεξαγωγή των τελετών έναρξης και λήξης σε Πύργο και Αμαλιάδα (διανομή προσκλήσεων, φροντίδα ταξιθεσίας κλπ.)
 • Υποστήριξη Τεχνικού τμήματος για την προετοιμασία των τελετών έναρξης και λήξης και λοιπών εκδηλώσεων (πρόβες, σκηνικά, διαμόρφωση – διακόσμηση χώρων κλπ.).
 • Υποστήριξη λειτουργίας των εργαστηρίων (διαμόρφωση χώρων, εξοπλισμός, εφοδιασμός με υλικά, τήρηση παρουσιολογίου κλπ.). Γνώσεις προγραμμάτων ψηφιακής επεξεργασίας, μοντάζ, δημιουργίας animation, φωτογραφίας θα συνεκτιμηθούν.
 • Υπηρεσίες διερμηνείας σε εργαστήρια και σεμινάρια, εκδηλώσεις κλπ. Οι εθελοντές συμμετέχοντας θα λειτουργούν βοηθητικά για την αλληλεπίδραση και επικοινωνία ομάδων workshop κλπ με πολυεθνικό/διεθνή χαρακτήρα. (Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας: Αγγλική, Ιταλική, Ισπανική, Γαλλική, Γερμανική, Ρωσική κ.ά.).

Οπτικοακουστική καταγραφή εκδηλώσεων

 • Φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων.
 • Υποστήριξη τμήματος κινηματογράφησης.
 • Υποστήριξη τμήματος Social Media του Φεστιβάλ και συμμετοχή σε συνεντεύξεις, live streaming κ.ά.

Οι εθελοντές, εφόσον επιλεγούν, οφείλουν:

 • Να παραβρεθούν στις συναντήσεις εθελοντών που πραγματοποιούνται πριν και κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ.
 • Να ελέγχουν καθημερινά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους και να αποκρίνονται άμεσα, καθώς αυτός θα είναι ο κύριος τρόπος επικοινωνίας με τα αρμόδια τμήματα του Φεστιβάλ.
 • Να γνωρίζουν καλά το πρόγραμμα όλων των δραστηριοτήτων του Φεστιβάλ και τους χώρους διεξαγωγής.
  Επίσης πρέπει να γνωρίζουν και συμφωνούν για τα εξής:
 • Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή.
 • Υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, κατά την οποία προκύπτει ότι η εργασία που παρέχουν είναι εθελοντική και δεν υποκρύπτεται στο συμφωνητικό εξαρτημένη εργασία.
 • Αποδέχονται το ωράριο και το αντικείμενο απασχόλησης τους, που ορίζεται από το Φεστιβάλ, και εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με υπευθυνότητα και συνέπεια.
 • Ενημερώνουν άμεσα το μόνιμο προσωπικό του Φεστιβάλ για οποιοδήποτε πρόβλημα συναντούν κατά την παροχή της εθελοντικής τους απασχόλησης.
 • Σε περίπτωση που θελήσουν να διακόψουν την απασχόλησή τους, οφείλουν να ενημερώσουν το μόνιμο προσωπικό του Φεστιβάλ τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αποχώρησή τους.
 • Σε περίπτωση παράβασης/μη τήρησης των κανονισμών εκ μέρους του εθελοντή, το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα διακοπής/λύσης της συνεργασίας.

Κατάθεση αιτήσεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 20/11/2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον σύνδεσμο:

https://vp.eventival.eu/olympiafestival/22nd/custom-form/volunteer-regis…

Περισσότερα Νέα