Το Επιμελητήριο Ηλείας για την ανακοίνωση Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα για το νέο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών σχετικά με τη διευκόλυνση φορολογούμενων που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους

24 Ιουλίου - 16:26 Τοπικά

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε σήμερα, ουσιαστικά  τρεις σημαντικές παρεμβάσεις,  με σκοπό την παροχή σημαντικών διευκολύνσεων των φορολογούμενων για την κάλυψη των σημαντικών υποχρεώσεών τους , καθώς η παρατεταμένη οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της πανδημίας περιορίζουν τις οποίες προσδοκίες της αγοράς για βιωσιμότητα και ανάκαμψη .

Καταρχάς το Επιμελητήριο Ηλείας χαιρετίζει την σχετική ανακοίνωση της πολιτείας, θεωρώντας ότι είναι ένα θετικό βήμα για την αναθεώρηση του πλαισίου διευκολύνσεως των οφειλετών, κατόπιν των πολλών παρεμβάσεων του Επιμελητηρίου μας.

Πιο αναλυτικά με το νέο πλαίσιο διευκολύνσεων το Υπουργείο οικονομικών προχωρά σε τρις σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν ως εξής :

1η Παρέμβαση: Θεσμοθετείται μια νέα ρύθμιση, η οποία αφορά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού και δίνει τη δυνατότητα να εντάξουν σε αυτή όλες τις αρρύθμιστες οφειλές τους προς τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου 2020, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Οι οφειλές αυτές, που τελούν σε αναστολή έως τις 30 Απριλίου 2021, μπορούν να ρυθμιστούν, από τον Μάιο του 2021, σε 12 δόσεις άτοκα ή σε 24 δόσεις, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο, της τάξεως του 2,5%.

Παράλληλα, υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση 24 ή 48 δόσεων, για όλες τις τρέχουσες αρρύθμιστες οφειλές τους.

Αλλά και πληττόμενοι από την πανδημία φορολογούμενοι, οι οποίοι είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους, και τους δόθηκε αναστολή πληρωμής έως τις 30 Απριλίου 2021 για τις δόσεις Μαρτίου έως Ιουνίου 2020, θα στηριχθούν.

Οι δόσεις που δεν καταβλήθηκαν θα προστεθούν, από τον Μάιο του 2021 και μετά, στο τέλος των δόσεων της αρχικής ρύθμισης.

2η Παρέμβαση: Όλοι όσοι έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία και έχασαν, για οποιονδήποτε λόγο ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών ή εξωδικαστικού μηχανισμού στο διάστημα Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2020, μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν κανονικά τη ρύθμιση από τον Οκτώβριο του 2020.

Η ρύθμιση αυτή αναβιώνει με όλα τα ευεργετήματά της και οι δόσεις που δεν κατέβαλαν θα προστεθούν ως υπεράριθμες μετά την τελευταία δόση.

Επίσης, όλοι όσοι έχασαν τη ρύθμισή τους από την 1η Νοεμβρίου 2019 και μετά, και στους οποίους απαγορεύεται να ρυθμίσουν ξανά τις οφειλές τους, αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

3η Παρέμβαση: Οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, που προέκυψαν από καταπτώσεις δανείων τα οποία χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, μπορούν να ρυθμιστούν σε 120 μηνιαίες δόσεις, με κλιμακούμενο πρόγραμμα απαλλαγής από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Είναι άκρως σημαντικό , να προσδιορίσουμε και να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες της συγκεκριμένης ρύθμισης , ώστε να μετατραπεί σε ένα ουσιαστικό βοήθημα για την ελάφρυνση των οφειλών του επιχειρηματικού κόσμου, άλλα και να δώσει πολύτιμες ανάσες στα δημόσια έσοδα.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί το πλήρες σχέδιο του πλαισίου , θεωρούμε πως χρήζουν  ορισμένες επισημάνσεις σε ορισμένα σημεία προκειμένου να ανταποκρίνεται στην σημερινή πραγματικότητα και να είναι βιώσιμη η εφαρμογή της αλλά και εφικτή η δυνατότητα της αποπληρωμής , λαμβάνοντας υπόψη τη δραματική μείωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων , τα «λουκέτα» στην αγορά , την απώλεια θέσεων εργασίας , καθώς τον διαρκή αγώνα για την κάλυψη του κόστους οικογενειακών και ευρύτερων υποχρεώσεων , δεδομένης και της μηδαμινής δυνατότητας και προοπτικής για αποταμίευση .

Επίσης είναι σημαντικό να υπάρχει απλουστευμένη διαδικασία ώστε να κρίνεται ο οφειλέτης επιλέξιμος για υπαγωγή στην ρύθμιση , και να υπάρξει δυνατότητα αποσύνδεσης των όποιων προσδιορισμών του αριθμού των δόσεων , με τα καθαρά κέρδη προ φόρων , τόκων και αποσβέσεων , ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να προσαρμόζει στα μέτρα του το μέγιστο δυνατό αριθμό δόσεων και να μπορεί να είναι συνεπής στην εξόφληση των δόσεων .

Ταυτόχρονα για την υποβολή αίτησης ρύθμισης να μην λαμβάνονται υπόψη μόνο όσοι έχουν βεβαιωμένες οφειλές στις εκάστοτε Δ.Ο.Υ αλλά να υπάρχει και η δυνατότητα υπαγωγής και σε οφειλέτες που θα βεβαιώσουν τα χρέη τους μετά την ανακοίνωση του νομοθετικού πλαισίου.

Παράλληλα επικεντρωνόμαστε και στο θέμα της αδυναμίας του οφειλέτη να καλύψει ορισμένες  δόσεις , ένα απόλυτα φυσιολογικό ενδεχόμενο της οικονομικής κατάστασης σήμερα , επομένως θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα  για τον οφειλέτη που δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί και θα αφήσει απλήρωτες 3-5 δόσεις ή παραλείψει κάποια τρέχουσες υποχρεώσεις του (υποβολές δηλώσεων, πληρωμές φόρων κλπ) να μην χάνει τα οφέλη της ρύθμισης .

Κλείνοντας να υπογραμμίσουμε για μια ακόμα αφορά ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την δημιουργία ενός επαγγελματικού ακατάσχετου λογαριασμού αλλά και το γεγονός ότι ορισμένες οφειλές έχουν αποδοθεί αδίκως για την αξία των περιουσιακών ακίνητων στοιχείων , καθώς οι αντικειμενικές αξίες που έχουν αποδοθεί σε αυτά , δεν προσεγγίζουν την πραγματική τους αξία , ιδιαίτερα σε σχέση με τα έτη παλαιότητας , την τοποθεσία των ακινήτων , αλλά και την αξιοποίηση και την απόδοση κεφαλαίων  .

Το Επιμελητήριο Ηλείας θα διατυπώσει προτάσεις και θα προβεί σε κάθε δυνατή και άμεση παρέμβαση  , ώστε να καταστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση  ευεργετική  , να είναι αξιοποιήσιμη , και να διασφαλιστεί το επιχειρηματικό μέλλον του τόπου μας .

Μετά τιμής

 

Νικολούτσος Κωνσταντίνος

Πρόεδρος  του Επιμελητηρίου Ηλείας

Περισσότερα Νέα