Το Επιμελητήριο Ηλείας προειδοποιεί για επερχόμενο πλήγμα στον πρωτογενή τομέα του νομού: Εξαιρούνται από τις επιδοτήσεις η Κορινθιακή Σταφίδα, το Πορτοκάλι Χυμοποίησης και η Βιομηχανική Τομάτα.

24 Ιουλίου - 19:35 Τοπικά

Δικαιολογημένη αναστάτωση έχουν προκαλέσει πρόσφατα δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρουν αλλαγή στη λίστα των καλλιεργειών που θα λαμβάνουν συνδεδεμένες ενισχύσεις, κατά την περίοδο της νέας ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική) 2023-2027.

Ειδικότερα, στo πλαίσιo της ριζικής αναθεώρησης των συνδεδεμένων ενισχύσεων που δρομολογεί η Ελλάδα για τη νέα ΚΑΠ, φαίνεται πως θα εξαιρεθούν τρεις βασικές καλλιέργειες της Ηλείας και συγκεκριμένα,  η Κορινθιακή Σταφίδα, το Πορτοκάλι Χυμοποίησης και η Βιομηχανική Τομάτα.

Λαμβάνοντας υπόψη την εκτίναξη του κόστους καλλιέργειας (κόστος φυτοφαρμάκων και σκευασμάτων, λιπασμάτων, κόστος νερού για πορτοκάλι και βιομηχανική τομάτα κλπ.), αλλά και το πρόβλημα της διάθεσης των προϊόντων σε τιμές εξαιρετικά χαμηλές για τον παραγωγό, είναι άμεσα ορατός ο κίνδυνος εγκατάλειψης των συγκεκριμένων καλλιεργειών, καθότι, χωρίς τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, που κάλυπταν ένα μικρός μέρος τους κόστους παραγωγής, θα κρίνονται πλέον ασύμφορες.

Με δεδομένο πως πρόκειται για τρία προϊόντα που στηρίζουν την Ηλειακή Οικονομία για δεκαετίες, αποτελώντας την κύρια πηγή εισοδήματος για εκατοντάδες οικογένειες και  συντηρώντας παράλληλα έναν ευρύ κύκλο εμπορικής δραστηριότητας, το Επιμελητήριο Ηλείας ζήτησε, με παρέμβασή του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, να αναθεωρήσει την προσέγγιση όσον αφορά στο µέτρο των συνδεδεµένων ενισχύσεων, τόσο σε επίπεδο προϊόντων-κλάδων, όσο και στο ύψος της ενίσχυσης και να επανέλθει με νέο φάκελο και πλήρη τεκμηρίωση, ώστε να παραμείνει η συνδεδεμένη ενίσχυση και για την νέα ΚΑΠ.

Περισσότερα Νέα