Το οικοσύστημα καινοτομίας στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο στο επίκεντρο συνάντησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

24 Ιουλίου - 17:22 Τοπικά

Η επόμενη Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 και η περαιτέρω και ακόμα πιο στενή συνεργασία βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Γιώργου Αγγελόπουλου και του προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών Γιώργου Καραϊσκάκη, ενώ συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος του Ε.Π.Π. Γιώργος Τελώνης και ο Διευθυντής Γεράσιμος Μεντζελόπουλος.

Στη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε μία γενικότερη συζήτηση ενόψει των δράσεων του νέου ΣΕΣ και η εμπλοκή του Επιστημονικού Πάρκου κατά την περίοδο 2014-2020, ενώ επισφραγίστηκε η στενότερη συνεργασία σε πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που έχουν σχέση με το ρόλο που διαδραματίζει το Ε.Π.Π.

Επιπλέον, συζητήθηκε ο σημαντικός ρόλος του Επιστημονικού Πάρκου σε συνδυασμό με το οικοσύστημα καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας. Όλες οι δράσεις που τέθηκαν στο επίκεντρο έχουν έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα και περιλαμβάνονται στους άξονες προτεραιότητας που έχει θέσει η Περιφέρεια στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3).

Τέλος, τέθηκε το ζήτημα της ενίσχυσης από πλευράς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του ρόλου του Ε.Π.Π. στη συνεργασία και τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων και τη στήριξη συνεργασιών με ευρωπαϊκούς φορείς.

Περισσότερα Νέα