Ξεκινά την Παρασκευή το AgriBusiness Peloponnese 2022 με θέμα «Αγροδιατροφικά συστήματα Πελοποννήσου 4.0»

24 Ιουλίου - 19:32 Τοπικά

Το AgriBusiness Peloponnese 2022 διεξάγεται στις 3-4/6/2022 στο Aldemar Olympia Village με θέμα «Αγροδιατροφικά συστήματα Πελοποννήσου 4.0»  και περιλαμβάνει 7 συνεδρίες, 24 θεματικά πεδία και 26 ομιλητές. Θα διεξαχθεί με την φυσική παρουσία διαπιστευμένων συνέδρων από επιχειρήσεις, παραγωγούς, τράπεζες, ακαδημαϊκούς και φορείς του ιδιωτικού & δημοσίου τομέα. Θα μεταδοθεί σε πραγματικό χρόνο διαδικτυακά και θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη πεδίου σε αγροδιατροφικές μονάδες.

Το AgriBusiness Forum αποτελεί την κορυφαία έκφραση στην αγροτεχνολογία και κόμβο δικτύωσης, προώθησης συνεργασιών και διατομεακής ενημέρωσης για τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας για την παραγωγή, επεξεργασία και διανομή γεωργικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Απευθύνεται σε κοινό υψηλού επιπέδου, αναδεικνύει θέματα αιχμής, και συνεργάζεται με σημαντικούς οργανισμούς εθνικής, περιφερειακής και διεθνούς εμβέλειας. 

Δείτε το τηλεοπτικό SPOT του AgriBusiness Peloponnese 2022

Για εγγραφή πατείστε εδώ

Περισσότερα Νέα