Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για προγράμματα μελισσοκομίας

24 Ιουλίου - 17:36 Τοπικά

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας γίνεται γνωστό στους μελισσοκόμους ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 956/60312/2014 (ΦΕΚ 1243/Β/15-05-2014) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μπορούν να υποβάλλουν στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτ. Ελλάδας (ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 93 & ΔΙΟΜΕΙΑΣ, Τ.Κ. 26332, Πάτρα, Τηλ. -. FAX : 2610 277503) αιτήσεις ένταξης στις δράσεις του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2014.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών» έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, τα οποία πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και
  • δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή/και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» έχουν οι «επαγγελματίες αγρότες» και οι συνταξιούχοι ΟΓΑ, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • § είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) παραγωγικών μελισσοσμηνών,
  • § είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και
  • § δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή/και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 

           Η υποβολή των αιτήσεων άρχισε στις 16/05/2014 και λήγει στις 27/06/2014 (ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από το Κέντρο Μελισσοκομίας).

Οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Κτηνοτροφίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εν λόγω δράσεις.

Περισσότερα Νέα